разгледайте нашия магазин

Закони за ножове в Арканзас

Закони за ножове в Арканзас
Разгледайте нашия магазин

Въведение

Законите за ножовете в Арканзас бяха значително либерализирани през последните години, предлагайки на жителите и посетителите по-голяма свобода по отношение на видовете ножове, които могат да притежават и носят. Разбирането на тези закони, включително различните видове законни и незаконни ножове, разпоредби за носене, ограничени местоположения и възможни изключения, е от съществено значение за всеки, който притежава или използва нож в Арканзас.

Видове ножове

Законни ножове

В Арканзас повечето видове ножове са законни за притежаване и носене. Това включва:

Незаконни ножове

Няма конкретни видове ножове, които да са напълно забранени в Арканзас; лицата могат законно да притежават всеки тип нож. Въпреки това винаги се препоръчва да проверявате за местни или общински закони, които може да налагат допълнителни ограничения.

Закони за носене

Отворете Carry

Откритото носене на ножове обикновено е разрешено в Арканзас без конкретни ограничения за вида или дължината на острието. Въпреки това, намерението зад носенето на нож може да повлияе на неговата законност; носенето на нож с намерението да се използва като оръжие срещу друго лице може да се счита за престъпно деяние.

Скрито носене

Що се отнася до скритото носене, съгласно Закон 746 от 2013 г., лицата могат да носят скрит нож, стига да не се носи с цел опит за незаконно използване на ножа като оръжие срещу човек.

Ограничени местоположения

Въпреки че Арканзас има либерални закони за ножовете, все още има места, където носенето на ножове е ограничено, включително:

  1. Училища: Обикновено е забранено носенето на нож на територията на всяко училище или университет.
  2. Правителствени сгради: Подобно на училищата, правителствените сгради често забраняват носенето на оръжия, включително ножове.
  3. Частна собственост: Индивидуалните собственици на имоти може да имат свои собствени правила за носене на ножове и те трябва да се спазват.

Правоприлагащи или военни изключения

Служители на правоприлагащите органи, членове на армията и други подобни държавни агенции може да бъдат освободени от някои от ограниченията, които се прилагат за цивилни лица. Това може да включва способността да носите ножове на ограничени места или да носите видове ножове, които иначе биха били забранени.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножовете в Арканзас може да доведе до различни наказания в зависимост от тежестта на нарушението. Ако бъде установено, че дадено лице носи нож с намерение да го използва като оръжие незаконно, може да бъде повдигнато наказателно обвинение, което може да варира от престъпления до престъпления, потенциално водещи до глоби, пробация или лишаване от свобода.

Заключение

Въпреки че Арканзас либерализира своите закони за ножовете, позволявайки притежаването и носенето на повечето видове ножове, важно е да сте наясно със съществуващите ограничения, за да избегнете правни усложнения. Това включва познаване на ограничените места и намеренията зад носенето на нож. Освен това хората трябва да бъдат в крак с всички промени в закона, тъй като законовите разпоредби могат да се променят.

Източници

Кодекс на Арканзас, заглавие 5. Наказателни престъпления § 5-73-120

Закон 746 от 2013 г., Общо събрание на Арканзас

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения