разгледайте нашия магазин

Калифорнийски закони за ножове

Калифорнийски закони за ножове
Разгледайте нашия магазин

Въведение

Законите за ножовете в Калифорния се определят чрез комбинация от държавни и общински закони. Тези закони управляват видовете ножове, които човек може да притежава, както и начина и местата, на които могат да се носят. Разбирането на тези закони е жизненоважно, за да се гарантира, че човек остава в рамките на законовите граници, когато притежава или носи нож в Калифорния.

Видове ножове

Законни ножове

В Калифорния няколко вида ножове обикновено са законни за притежаване и носене, те включват:

Незаконни ножове

Някои видове ножове се считат за незаконни за притежаване, производство или продажба в Калифорния. Те обикновено включват:

Закони за носене

Отворете Carry

Отвореното носене на ножове в Калифорния до голяма степен се определя от вида на ножа и местоположението. В общи линии:

Скрито носене

Законите за скрито носене са доста строги в Калифорния. Те обикновено се прилагат за носенето на незаконни ножове, както и за някои законни ножове, ако се носят с намерение да бъдат използвани като оръжие.

Ограничени местоположения

В Калифорния няколко места ограничават притежанието и носенето на ножове, независимо от тяхната законност. Те включват:

  1. Училища: Ножовете не са разрешени на територията на училище K-12.
  2. Правителствени сгради: Тези места обикновено имат ограничения за оръжия, включително ножове.
  3. Обществен транспорт: Носенето на ножове в обществения транспорт може да бъде ограничено в зависимост от местните закони и вида на ножа.
  4. Летища: Прилагат се строги разпоредби за носене на ножове и други оръжия на летищата.

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на реда и военните може да бъдат освободени от някои от ограниченията, прилагани за цивилни лица. Може да им бъде позволено да носят ножове, които иначе са забранени за обикновени граждани, както по отношение на вида, така и по дължината на острието.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножове в Калифорния може да доведе до различни наказания, включително:

  1. Обвинения за престъпление: Те могат да доведат до глоби, общественополезен труд или лишаване от свобода в зависимост от тежестта на нарушението.
  2. Обвинения за тежки престъпления: За по-сериозни нарушения, особено включващи използването или предвиденото използване на нож в престъпно деяние.

Заключение

Калифорнийските закони за ножовете са многостранни, обхващат различни видове и класификации на ножове, заедно с различни ограничения за носенето им. Важно е да сте наясно с тези закони, за да избегнете наказания, които могат да варират от глоби до лишаване от свобода. Редовното актуализиране на промените в закона е жизненоважно, за да останете в съответствие.

Източници

Наказателен кодекс на Калифорния, раздел 16470 – 17360

Официален уебсайт на щата Калифорния

Местни общински кодекси и наредби

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения