разгледайте нашия магазин

Законите на Колорадо за ножове

Законите на Колорадо за ножове
Разгледайте нашия магазин

Въведение

Законите за ножовете в Колорадо са формулирани, за да регулират собствеността, притежанието и транспортирането на ножове и подобни инструменти с остри ръбове в щата. Тези закони обхващат видовете ножове, които са законни и незаконни, носят закони и ограничения относно конкретни места. Разбирането на тези закони е от решаващо значение за жителите и посетителите, за да спазват законовите разпоредби на държавата и да избегнат наказания.

Видове ножове

Законни ножове

В Колорадо на хората обикновено е разрешено да притежават, притежават и носят различни видове ножове, включително, но не само:

Незаконни ножове

Към последната актуализация, законът счита следните видове ножове за незаконни в Колорадо:

Закони за носене

Отворете Carry

Откритото носене на легални ножове обикновено е разрешено в щата Колорадо. Въпреки това, откритото носене на ножове с остриета над 3.5 инча дължина може да бъде ограничено в определени зони и е препоръчително да се консултирате с местните закони и наредби за конкретни указания.

Скрито носене

Законите за скрито носене в Колорадо постановяват, че е незаконно носенето на скрити ножове с остриета, по-дълги от 3.5 инча, освен ако дадено лице не попада под едно от изключенията, определени от държавата, като например да бъде служител на мира или член на въоръжените сили, действащи в изпълнение на задълженията си.

Ограничени местоположения

Има определени места, където носенето на ножове е ограничено, независимо от дължината на острието. Тези местоположения обикновено включват:

  1. Училища и училищни терени
  2. Правителствени сгради
  3. Съоръжения за обществен транспорт
  4. Летища

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на реда и военните обикновено са освободени от ограниченията за носене на скрити ножове с остриета, по-дълги от 3.5 инча, когато изпълняват задълженията си. Това изключение им позволява да носят и използват необходимите инструменти, необходими за изпълнение на техните отговорности.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножове в Колорадо може да доведе до няколко последствия, включително:

  1. Конфискация на ножа
  2. Наказателни обвинения, които могат да варират от простъпка до престъпление в зависимост от естеството на нарушението
  3. Парични глоби
  4. Възможно лишаване от свобода

От съществено значение е да се придържате към държавните закони за ножовете, за да избегнете тези наказания.

Заключение

В заключение, разбирането и спазването на законите за ножове в Колорадо е от съществено значение за жителите и посетителите, за да избегнат правни последствия. Винаги се препоръчва да сте в крак с най-новите законови разпоредби и да се консултирате с правен експерт, ако има съмнения относно спазването на тези закони.

Източници

Ревизирани закони на Колорадо, дял 18 – Наказателен кодекс

Официален уебсайт на щата Колорадо

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения