разгледайте нашия магазин

Законите на Флорида за ножове

Законите на Флорида за ножове
Разгледайте нашия магазин

Въведение

Във Флорида, както и в други щати, законът очертава видовете ножове, които хората могат законно да притежават и носят. Законите определят условията, при които човек може открито или тайно да носи нож, както и ограниченията, които се прилагат на определени места. Освен това има изключения от тези правила за служители на правоприлагащите органи и членове на армията. В това ръководство ще се задълбочим в спецификата на законите за ножовете във Флорида, предлагайки прозрения за това какво е законно и какво не и последствията от нарушаването на тези закони.

Видове ножове

Законни ножове

Във Флорида повечето видове ножове са законни за притежаване и притежаване. Те включват:

Незаконни ножове

Докато повечето ножове са законни във Флорида, има определени ограничения. Например балистичните ножове, които се задвижват от пружина или друг механизъм, са забранени от държавния закон.

Закони за носене

Отворете Carry

Законът на Флорида обикновено позволява открито носене на ножове, с изключение на балистичните ножове. Някои остриета обаче могат да бъдат класифицирани като оръжия, ако се използват по заплашителен начин, което потенциално води до наказателни обвинения.

Скрито носене

Законите за скрито носене във Флорида са по-рестриктивни. Ножовете, които се считат за обикновени джобни ножове, обикновено са освободени от закона за скритото оръжие. Въпреки това, носенето на скрити „оръжия“, категория, която може да включва определени видове ножове, може да се счита за престъпление от първа степен, освен ако лицето няма разрешение за скрито оръжие.

Ограничени местоположения

Някои места във Флорида ограничават изцяло притежаването на ножове, включително:

  1. Училища и училищни имоти
  2. Съдебните сгради
  3. Затвори и арести
  4. Избирателни секции по време на избори
  5. Охраняеми зони на летищата

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на реда и военните обикновено са освободени от ограниченията за носене на ножове, както открито, така и скрити, при условие че ги носят в съответствие със служебните си задължения.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножовете във Флорида може да доведе до наказателни обвинения, вариращи от престъпления до престъпления в зависимост от естеството на нарушението. Последствията могат да включват глоби, пробация или лишаване от свобода. Освен това наличието на криминално досие може потенциално да повлияе на бъдеща работа и други възможности.

Заключение

Разбирането на законите за ножовете във Флорида е от решаващо значение както за жителите, така и за посетителите, за да се гарантира спазването на правната рамка на щата. Докато повечето видове ножове са разрешени, има ограничения за носенето им по определени начини и на определени места. Имайки предвид изключенията за правоприлагащите органи и военния персонал, важно е да сте наясно с тези закони и да ги спазвате, за да избегнете тежките последици от нарушенията.

Източници

Устав на Флорида, раздел 790.01: Незаконно носене на скрити оръжия или скрити огнестрелни оръжия

Устав на Флорида, раздел 790.225: Балистични самозадвижващи се ножове; незаконни за производство, продажба или притежаване

Устав на Флорида, раздел 790.06: Разрешение за носене на скрито оръжие или огнестрелно оръжие

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения