разгледайте нашия магазин

Закони за ножове в Джорджия

Закони за ножове в Джорджия
Разгледайте нашия магазин

Въведение

Законите за ножовете в Джорджия, югоизточния американски щат, уреждат притежаването, продажбата и употребата на ножове. Тези закони очертават видовете ножове, които са разрешени и забранени, разпоредбите относно носенето на ножове (открито или скрито) и изключенията, които се прилагат за правоприлагащите органи или военния персонал. Изключително важно е да сте запознати с тези закони, за да избегнете потенциални правни последици.

Видове ножове

Законни ножове

В Грузия лицата могат законно да притежават широка гама от ножове. От актуализациите преди 2021 г. нямаше конкретни ограничения за видовете ножове, които могат да бъдат притежавани. Ножовете, които обикновено се считат за законни, включват, но не се ограничават до:

Незаконни ножове

Законът на Джорджия не изброява изрично „незаконни“ ножове като такива. Въпреки това, носенето на определени видове ножове в някои ситуации или места може да бъде забранено.

Закони за носене

Отворете Carry

Законът на Джорджия позволява открито носене на ножове с остриета, по-малки от 12 инча дължина, без специално разрешение. Те могат да се носят на повечето места, освен когато това е ограничено от други закони или правила на помещенията.

Скрито носене

За остриета, които са повече от 5 инча, носенето им скрити може да изисква спазване на определени разпоредби. Препоръчително е да проверите най-новите закони, за да гарантирате съответствие.

Ограничени местоположения

Има определени места, където носенето на ножове, независимо от вида и размера им, е ограничено. Те включват:

  1. Правителствени сгради
  2. Съдебните сгради
  3. Училища и училищни автобуси (въпреки че може да има изключения за определени видове ножове)
  4. Охраняеми зони на летищата

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на реда, военните и някои други държавни служители обикновено са освободени от много от ограниченията, наложени на широката общественост относно носенето на ножове. Тези изключения се допускат в контекста на служебните им задължения.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножове в Грузия може да доведе до редица последствия в зависимост от тежестта на нарушението. Последствията могат да включват:

  1. Глоби
  2. затваряне
  3. Обществена служба
  4. Конфискация на ножа

Лицата, установени в нарушение, могат да бъдат обвинени в престъпление или престъпление в зависимост от обстоятелствата около нарушението.

Заключение

Разбирането и спазването на законите за ножовете в Грузия е от съществено значение както за жителите, така и за посетителите. Препоръчително е да се консултирате с най-новите правни източници или да се консултирате с правен експерт, за да получите най-точната и актуална информация.

Източници

Законодателен орган на щата Джорджия

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения