разгледайте нашия магазин

Закони за ножовете в Айдахо

Закони за ножовете в Айдахо
Разгледайте нашия магазин

Въведение

Щатът Айдахо поддържа сравнително снизходителна позиция, когато става въпрос за притежание и носене на ножове. Въпреки това, като всяка държава, тя има закони, регулиращи притежанието, продажбата и транспортирането на ножове. По-долу е даден преглед на законите, отнасящи се до ножовете в Айдахо.

Видове ножове

Легални ножове

В Айдахо повечето разпространени видове ножове са законни за притежаване, включително:

Незаконни ножове

Няма конкретни видове ножове, които да са напълно забранени за притежание в Айдахо. Важно е обаче да запомните, че намерението играе важна роля. Ако ножът се използва по заплашителен начин или за извършване на престъпление, тогава той става незаконен, независимо от вида си.

Закони за носене

Отворено носене

Няма конкретни ограничения за открито носене на ножове в Айдахо, независимо от техния размер или вид.

Скрито носене

В Айдахо повечето видове ножове могат да се носят скрити. Въпреки това, ако нож, независимо от вида му, е скрит с намерение да нарани или използва незаконно срещу друг, това се счита за престъпление.

Ограничени местоположения

Някои места в Айдахо ограничават притежанието и носенето на ножове. Те включват:

  1. Училища или училищна собственост
  2. Съдебните сгради
  3. Затвори или центрове за задържане
  4. Всички други области, където оръжията са забранени от федералния закон

Правоприлагащи или военни изключения

Членовете на правоприлагащите органи, както действащи, така и пенсионирани, както и членовете на армията, може да имат изключения или определени привилегии, когато става въпрос за носене на ножове, особено когато действат в служебните си качества или когато това се изисква като част от техните задължения.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножове в Айдахо, особено когато се носят с намерение да се използват незаконно срещу друг или в зони с ограничен достъп, може да доведе до:

  1. Обвинения за престъпление, които могат да включват глоби и затвор.
  2. Обвинения за престъпление, особено ако ножът е използван при извършване на престъпление.

Заключение

Айдахо като цяло е разрешителен, когато става въпрос за законите за ножовете, като позволява притежаването и носенето на повечето видове ножове. Въпреки това намерението е важен фактор при определяне на законността. От решаващо значение е жителите и посетителите да разбират тези закони и да се придържат към тях, за да избегнат евентуални правни последствия.

Източници

Законодателен орган на щата Айдахо

Закони за ножовете в Айдахо (Специфични закони или кодекси на Айдахо относно ножовете)

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения