разгледайте нашия магазин

Закони за ножове в Кентъки

Закони за ножове в Кентъки
Разгледайте нашия магазин

Въведение

В Британската общност на Кентъки законите за ножовете се управляват предимно от държавния статут, като някои допълнителни разпоредби потенциално идват от местни или общински наредби. Важно е да се отбележи, че законите могат да се променят и хората трябва винаги да се позовават на най-актуалните правни текстове или да се консултират с правен експерт за най-актуалната информация.

Видове ножове

Законни ножове

В Кентъки на хората обикновено е разрешено да притежават и притежават голямо разнообразие от ножове. Те могат да включват, но не се ограничават до:

Незаконни ножове

От последната актуализация Кентъки не забранява изрично притежанието на конкретни видове ножове въз основа на техните характеристики или механизми.

Закони за носене

Отворете Carry

В Кентъки откритото носене на ножове обикновено е разрешено. Няма специфични закони, ограничаващи откритото носене на ножове, независимо от дължината или вида на острието.

Скрито носене

Законът на Кентъки (KRS 527.020) ограничава скритото носене на ножове, ако са предназначени да бъдат използвани като оръжие. Въпреки това, той не дефинира ясно какви видове ножове се считат за оръжия, потенциално оставяйки това на тълкуване от правоприлагащите органи и съдилищата. Препоръчително е да бъдете внимателни, когато криете ножове за носене с характеристики, които обикновено се свързват с оръжия, като по-дълги остриета или механизми за автоматично отваряне.

Ограничени местоположения

В Кентъки има места, където носенето на ножове, дори тези, които обикновено се считат за законни, е ограничено. Тези места често включват:

  1. Правителствени сгради: Включително съдебни сгради, законодателни сгради и други правителствени съоръжения.
  2. Училища: Включително начални, средни и гимназии, както и колежи и университети.
  3. Летища: Особено защитени зони на летищата.
  4. Частна собственост: когато собственикът е забранил притежаването на оръжие.

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на правоприлагащите органи и членовете на армията обикновено получават изключения от законите за ножовете, което им позволява да носят иначе забранени оръжия, докато са на служба или когато имат разрешение от съответните им агенции.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножовете, като например носенето на скрит нож, считан за оръжие, без подходяща обосновка или носенето на нож на ограничено място, може да доведе до наказателни санкции. Тези наказания могат да варират от глоби до лишаване от свобода в зависимост от тежестта на нарушението и обстоятелствата около нарушението.

Заключение

Законите за ножовете в Кентъки са сравнително разрешителни, като позволяват притежаването и откритото носене на голямо разнообразие от видове ножове. Въпреки това хората трябва да внимават при скриването на ножове за носене, особено на тези, които могат да се считат за оръжия, и трябва да са наясно с ограниченията за носене на ножове на определени места. Както винаги, хората трябва да направят справка с най-актуалните правни текстове или да се консултират с правен експерт за най-актуалната информация.

Източници

Ревизирани закони на Кентъки (KRS) 527.020 – Носене на скрито смъртоносно оръжие

KRS Глава 527 – Престъпления, свързани с огнестрелни оръжия и оръжия

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения