разгледайте нашия магазин

Законите на Луизиана за ножовете

Законите на Луизиана за ножовете
Разгледайте нашия магазин

Въведение

В Луизиана законите за ножовете са предназначени да регулират притежанието, носенето и използването на различни видове ножове, за да се гарантира обществената безопасност. Тези закони подлежат на промяна и трябва да се посочват заедно с най-новите местни и федерални закони, за да останат в съответствие. Тази статия очертава съществуващите закони по отношение на различните видове ножове, законите за носене, ограничените места и изключения за правоприлагащите органи или военния персонал, последвани от потенциални последици за нарушения.

Видове ножове

Законни ножове

В Луизиана на хората обикновено е разрешено да притежават и притежават голямо разнообразие от ножове, включително, но не само:

Незаконни ножове

Луизиана няма конкретни ограничения за видовете ножове, чието притежаване е незаконно. Въпреки това винаги се препоръчва да се консултирате с най-новите актуализации на държавното законодателство за всякакви промени.

Закони за носене

Отворете Carry

Луизиана няма изрични ограничения за открито носене на ножове. Въпреки това, носенето на нож с намерението да се използва незаконно срещу друго лице е забранено.

Скрито носене

Според закона на Луизиана е незаконно да се носи скрит нож с дължина на острието над 3.5 инча, освен ако не е за законна цел или ако лицето има разрешение за скрито носене.

Ограничени местоположения

Някои места имат ограничения за носене на ножове, независимо от вида или дължината на острието. Тези места може да включват:

  1. Училища и училищна собственост
  2. Правителствени сгради
  3. Съдебните сгради
  4. Частни имоти, където оръжията са забранени
  5. Летища или други транспортни възли, където оръжията са забранени

Правоприлагащи или военни изключения

Членовете на правоприлагащите органи и военните обикновено са освободени от много ограничения относно носенето на ножове. Те имат право да носят ножове и други оръжия като част от служебните си задължения. Конкретни насоки и надбавки могат да бъдат описани подробно в политиките или директивите на отдела.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за употреба на ножове в Луизиана може да доведе до сериозни последствия. В зависимост от естеството на нарушението, лицата могат да бъдат изправени пред:

  1. Глоби
  2. затваряне
  3. Обществена служба
  4. Криминално досие

Тежките нарушения, включващи използването на нож при извършване на престъпление, могат да доведат до по-високи наказания.

Заключение

Разбирането и спазването на законите на Луизиана за ножовете е от съществено значение, за да се избегнат правни последствия. Въпреки че държавата има сравнително толерантна позиция по отношение на притежанието и носенето на ножове, хората трябва да са наясно с ограничените места и последиците от законите за скрито носене. Препоръчително е да се консултирате с най-новите правни ресурси или да се консултирате с правен експерт, за да получите изчерпателна и актуализирана информация.

Източници

Законодателен орган на щата Луизиана

Ревизирани устав на Луизиана – дял 14, Наказателно право

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения