разгледайте нашия магазин

Мейн закони за ножове

Мейн закони за ножове
Разгледайте нашия магазин

Въведение

В щата Мейн законите за ножовете уреждат притежанието, продажбата и носенето на ножове с цел поддържане на обществената безопасност. Тези закони определят вида ножове, които са разрешени или ограничени, как могат да се носят и наказанията, свързани с нарушенията.

Видове ножове

Законни ножове

В Мейн повечето видове ножове са законни за притежаване и притежаване. Те включват, но не се ограничават до:

Незаконни ножове

Към последната актуализация Мейн няма конкретни видове ножове, които са напълно незаконни за притежаване или притежаване. Той обаче налага ограничения върху носенето на определени ножове, особено по скрит начин или на определени места.

Закони за носене

Отворете Carry

В Мейн на хората обикновено е разрешено да отварят ножове за носене, включително тези, които могат да се считат за опасни или смъртоносни, освен ако не е ограничено друго на определени места или ситуации.

Скрито носене

Скритото носене на ножове е мястото, където законите на Мейн налагат повече ограничения. По принцип е забранено да се крие носенето на „опасен нож“, който се описва като нож с острие, което се използва за порязване или намушкане на друг, или който лесно може да причини смърт или сериозно телесно нараняване.

Ограничени местоположения

Има определени места, където притежанието или носенето на ножове е ограничено в Мейн. Те обикновено включват:

  1. Училища: Незаконно е да притежавате нож в училищна собственост, включително сгради и терени.
  2. Правителствени сгради: Много държавни съоръжения ограничават носенето на оръжия, включително ножове.
  3. Частна собственост: На физическите лица може да бъде забранено да носят ножове в частна собственост, когато собственикът е забранил такова притежание.

Правоприлагащи или военни изключения

Членовете на правоприлагащите органи и военните обикновено са освободени от много от ограниченията, наложени на широката общественост относно носенето на ножове. На тези лица може да бъде разрешено да носят иначе ограничени ножове, докато изпълняват служебните си задължения.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножовете в Мейн може да има сериозни последици, които могат да варират от глоби до лишаване от свобода. В зависимост от естеството на нарушението, лицата могат да бъдат изправени пред:

  1. Обвинения за престъпления: За по-леки престъпления, които могат да доведат до глоби или затвор под една година.
  2. Обвинения за престъпления: За по-сериозни нарушения, които вероятно водят до значителни глоби и затвор над една година.

Заключение

Мейн има доста снизходителен подход към собствеността и притежанието на ножове, с по-голям акцент върху регулирането на скритото носене на потенциално опасни ножове. Хората трябва да са наясно с ограниченията за носене на ножове на определени места и изключенията, достъпни за правоприлагащите органи и военния персонал. За да избегнете наказания, спазването на тези закони е от съществено значение.

Източници

Преработен устав на Мейн

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения