разгледайте нашия магазин

Закони за ножовете в Мериленд

Закони за ножовете в Мериленд
Разгледайте нашия магазин

Въведение

В Мериленд законите за ножовете са формулирани, за да управляват притежанието, употребата и носенето на различни видове ножове. Изключително важно е да разберете тези закони, за да избегнете правни последици. Следващите раздели описват подробно видовете законни и незаконни ножове в Мериленд, правилата относно носенето на ножове открито или скрито, ограниченията за местата, където могат да се носят ножове, изключения за правоприлагащите органи или военния персонал и потенциалните последици от нарушаването на тези закони.

Видове ножове

Законни ножове

В Мериленд на хората обикновено е разрешено да притежават и притежават голямо разнообразие от ножове. Те могат да включват:

Незаконни ножове

Някои видове ножове се считат за незаконни за притежаване, притежаване или носене в Мериленд, основно въз основа на техните характеристики и намерението за употреба. Те могат да включват:

Закони за носене

Отворете Carry

Откритото носене на ножове обикновено е разрешено в Мериленд за ножове, които не са класифицирани като опасни оръжия или не се носят с намерение да наранят друг човек. Отделните юрисдикции в рамките на Мериленд обаче може да имат свои собствени разпоредби, които биха могли да ограничат допълнително отвореното пренасяне.

Скрито носене

В Мериленд носенето на скрито опасно оръжие обикновено е забранено, особено ако ножът е един от видовете, класифицирани като „опасно оръжие“, или ако се носи с намерение да нарани някого. Скритото носене на обикновени джобни ножове обикновено е разрешено, стига дължината на острието да е в допустимите граници, определени от местните юрисдикции.

Ограничени местоположения

В Мериленд няколко места ограничават притежанието на ножове, включително:

  1. Училища и образователни институции
  2. Правителствени сгради
  3. Публичен транспорт
  4. Частни имоти, където оръжията са забранени

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на правоприлагащите органи и военният персонал на активна служба обикновено са освободени от много закони за ножове, които се прилагат за цивилни лица. На тези лица може да бъде разрешено да носят ножове, които иначе биха били забранени, и може също така да бъдат освободени от ограниченията за носене на ножове на определени места.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножове в Мериленд може да доведе до няколко правни последици, включително:

  1. Глоби
  2. затваряне
  3. Криминални досиета

Точните наказания могат да зависят от спецификата на нарушението, включително вида на използвания нож и обстоятелствата на нарушението.

Заключение

Разбирането и спазването на законите за ножове в Мериленд е от решаващо значение за избягване на правни последици. Докато някои видове ножове са разрешени, други са строго забранени. Освен това трябва стриктно да се спазват законите за превоз и местата с ограничен достъп. Специални разпоредби се прилагат за правоприлагащите органи и военния персонал, като им се предоставят изключения при специфични обстоятелства. Познаването на тези разпоредби помага за насърчаване на безопасността и законността при притежаване или носене на ножове в Мериленд.

Източници

Наказателно право на Мериленд, раздел 4-101

Наказателно право на Мериленд, раздел 4-102

Официален уебсайт на щата Мериленд

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения