разгледайте нашия магазин

Закони за ножовете в Мисисипи

Закони за ножовете в Мисисипи
Разгледайте нашия магазин

Въведение

В щата Мисисипи различни закони уреждат притежанието, носенето и използването на ножове. От съществено значение е лицата, пребиваващи или посещаващи щата, да са запознати с тези разпоредби, за да избегнат правни усложнения. Този документ предоставя общ преглед на законите за ножовете в Мисисипи, тъй като те се отнасят до различни видове ножове, закони за носене, ограничени места и изключения за правоприлагащите органи или военния персонал, заедно с потенциалните последици от нарушения на закона.

Видове ножове

Законни ножове

В Мисисипи повечето видове ножове са законни за притежаване и притежаване. Те включват, но не се ограничават до:

Незаконни ножове

Мисисипи не забранява изрично никакъв специфичен тип нож въз основа на неговите характеристики или дължина на острието. Въпреки това хората трябва винаги да проверяват за най-новите актуализации на закона.

Закони за носене

Отворете Carry

Открито носене на ножове обикновено е разрешено в Мисисипи. Няма специфични закони, ограничаващи откритото носене на ножове, независимо от дължината или вида на острието.

Скрито носене

Законите за скрито носене са по-меки в Мисисипи в сравнение с други щати. Според г-ца Код Ан. § 97-37-1, обикновено е законно да се носят скрити ножове, включително кортици, ножове Bowie, касапски ножове и ножове.

Ограничени местоположения

Някои места в Мисисипи ограничават притежанието и носенето на ножове, те включват:

  1. Училища и образователни институции
  2. Правителствени сгради
  3. Затвори, затвори или други поправителни заведения
  4. Всеки частен имот или бизнес, който е поставил знаци, забраняващи оръжия или ножове

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на правоприлагащите органи, както и военният персонал на активна служба, обикновено са освободени от държавните ограничения за ножове. Разрешено им е да носят ножове, включително такива, които може да са ограничени за цивилна употреба, като част от служебното им оборудване.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножове в Мисисипи може да доведе до различни наказания, вариращи от глоби до лишаване от свобода. Точните последици зависят от естеството и тежестта на нарушението. Например, носенето на оръжие в училищните помещения се счита за престъпление и може да доведе до значителни глоби и лишаване от свобода, съгласно Miss. Code Ann. § 97-37-17.

Заключение

В Мисисипи законите за ножовете като цяло са разрешителни и позволяват притежаването и носенето на повечето видове ножове. Има обаче ограничения относно носенето на ножове на определени места. Препоръчително е да сте информирани за най-новите законови разпоредби и да проявявате повишено внимание и отговорност, когато притежавате и носите ножове в Мисисипи.

Източници

Код на Мисисипи Ан. § 97-37-1

Код на Мисисипи Ан. § 97-37-17

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения