разгледайте нашия магазин

Закони за ножове в Ню Хемпшир

Закони за ножове в Ню Хемпшир
Разгледайте нашия магазин

Въведение

Ню Хемпшир има набор от закони, регулиращи собствеността, притежаването и носенето на ножове. Тези закони са относително облекчени в сравнение с други щати в САЩ. Въпреки това е важно жителите и посетителите да разбират и спазват съществуващите закони, за да избегнат правни усложнения. Следващите раздели описват подробно различните аспекти на законите за ножовете в Ню Хемпшир.

Видове ножове

Законни ножове

В Ню Хемпшир на хората обикновено е разрешено да притежават, притежават и носят повечето видове ножове. Законните видове ножове включват, но не се ограничават до:

Незаконни ножове

Няма специфични видове ножове, които се считат за незаконни за притежаване или притежаване в Ню Хемпшир.

Закони за носене

Отворете Carry

Ню Хемпшир има разрешителни закони относно откритото носене на ножове. Индивидите могат открито да носят всякакъв вид нож без ограничения, стига да не възнамеряват да използват ножа незаконно срещу друго лице.

Скрито носене

Ню Хемпшир също не налага много ограничения върху скритото носене на ножове. По същество хората могат да носят скрити ножове без специално разрешение. Въпреки това, носенето на скрит нож с намерението да се използва незаконно срещу друго лице е престъпление.

Ограничени местоположения

Въпреки че законите за ножовете в Ню Хемпшир са сравнително меки, все още има ограничени места, където носенето на ножове е забранено. Тези ограничени местоположения обикновено включват:

  1. Училища и образователни институции
  2. Правителствени сгради
  3. Летища
  4. Частни имоти, където ножовете са забранени, както е посочено в правилата или политиките на имота

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на реда и военните обикновено са освободени от някои ограничения, които се прилагат за цивилни лица. Тези лица имат право да носят оръжия, включително ножове, които са необходими за изпълнение на служебните им задължения.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножовете, включително носенето на ножове в зони с ограничен достъп или с намерението да се използват незаконно, може да доведе до правни последици. Те могат да включват:

  1. арестуване
  2. Глоби
  3. затваряне

Конкретните наказания ще зависят от естеството на престъплението и могат да се считат или за престъпления, или за престъпления.

Заключение

В заключение, Ню Хемпшир предлага облекчен подход към законите за ножовете, позволявайки както открито, така и скрито носене на повечето видове ножове без строги ограничения. Въпреки това хората трябва да са наясно с ограничените местоположения и потенциалните правни последици от нарушаване на закона. Правоприлагащите органи и военният персонал имат определени изключения в хода на служебните си задължения. Тъй като законите могат да се променят, препоръчително е да се консултирате с най-новите правни ресурси или да се консултирате с правен експерт за най-актуалната информация.

Източници

Ревизираният статут на Ню Хемпшир

Официален уебсайт на щата Ню Хемпшир

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения