разгледайте нашия магазин

Закони за ножове в Ню Джърси

Закони за ножове в Ню Джърси
Разгледайте нашия магазин

Въведение

В Ню Джърси законите, регулиращи притежанието, носенето и използването на ножове, са относително сложни и строги. Правилата очертават видовете ножове, които са разрешени и забранени в държавата, както и условията за носенето им открито или скрито. От съществено значение е да разберете и да спазвате тези закони, за да избегнете потенциални правни последици. Тази статия ще обхване различните аспекти на законите за ножовете в Ню Джърси, включително видовете законни и незаконни ножове, закони за носене, ограничени места, изключения за правоприлагащите органи или военния персонал и последствията от нарушаването на тези закони.

Видове ножове

Законни ножове

В Ню Джърси на хората обикновено е разрешено да притежават и притежават различни ножове, което включва, но не се ограничава до:

Незаконни ножове

Някои видове ножове са изрично забранени в Ню Джърси, включително:

Закони за носене

Отворете Carry

Ню Джърси няма специфични закони, регулиращи откритото носене на легални ножове. Въпреки това, носенето на ножове с незаконна цел или в зони с ограничен достъп може да доведе до наказателни обвинения.

Скрито носене

Скритото носене на ножове в Ню Джърси подлежи на няколко ограничения, насочени основно към намерението на лицето, което носи ножа. Носенето на нож, скрит за незаконни цели, е забранено.

Ограничени местоположения

В Ню Джърси носенето на ножове на определени места е ограничено, включително, но не само:

  1. Училища и образователни институции
  2. Правителствени сгради
  3. Съоръжения за обществен транспорт
  4. Летища
  5. Места за обществено събиране, като спортни стадиони и концертни зали

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на реда и военните обикновено са освободени от много от ограниченията, наложени на широката общественост по отношение на притежанието и носенето на ножове, както по време на, така и извън служебните им задължения.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножове в Ню Джърси може да доведе до тежки последствия, включително наказателни обвинения. Конкретните такси и санкции могат да варират в зависимост от естеството на нарушението, но могат да включват:

  1. Глоби
  2. затваряне
  3. Криминално досие

Заключение

Законите за ножовете в Ню Джърси служат за регулиране на притежаването и използването на различни видове ножове в щата. Физическите лица трябва да се придържат към законите относно законните и незаконните ножове, разпоредбите за носене и ограничените места, за да избегнат правни последици. Специални изключения се прилагат за правоприлагащите органи и военния персонал. Разбирането и спазването на тези закони е от съществено значение за всички жители и посетители на Ню Джърси.

Източници

Устав на Ню Джърси – Дял 2C: Кодекс на наказателното правосъдие на Ню Джърси

„Оръжия и приспособления за бягство; Друга контрабанда. NJSA 2C:39-1

Щат Ню Джърси. „Наказателни обвинения в Ню Джърси“

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения