разгледайте нашия магазин

Закони за ножовете в Ню Мексико

Закони за ножовете в Ню Мексико
Разгледайте нашия магазин

Въведение

В Ню Мексико законите, регулиращи притежанието и носенето на ножове, са сравнително меки в сравнение с други щати. Законите се фокусират предимно върху начина на носене, вместо да налагат ограничения върху конкретни видове ножове. Има обаче определени места, където носенето на ножове е ограничено и нарушенията на тези закони могат да имат правни последици. Разбирането на тези закони е от съществено значение както за жителите, така и за посетителите.

Видове ножове

Законни ножове

В Ню Мексико на хората е разрешено да притежават и притежават голямо разнообразие от ножове. Те включват, но не се ограничават до:

Незаконни ножове

Ню Мексико не забранява изрично притежанието на определен тип нож въз основа единствено на неговите характеристики.

Закони за носене

Отворете Carry

Законът на Ню Мексико не налага никакви специфични ограничения върху откритото носене на ножове. На хората обикновено е разрешено открито да носят всякакъв вид нож, независимо дали в себе си или в автомобила си.

Скрито носене

Нямаше конкретни държавни закони, регулиращи скритото носене на ножове в Ню Мексико. Въпреки това обикновено се препоръчва да бъдете внимателни и да сте наясно с потенциалните последици от носенето на скрит нож, особено на ограничени места.

Ограничени местоположения

Въпреки всепозволеността по отношение на видовете ножове, които човек може да притежава и носи, има ограничения за носене на ножове на определени места в Ню Мексико. Тези ограничени местоположения включват:

  1. Училища: Забранено е носенето на каквото и да е смъртоносно оръжие, включително ножове, в училищните помещения, освен за служители на реда или упълномощен персонал.
  2. Правителствени сгради: Носенето на оръжия, включително ножове, обикновено е ограничено в държавните сгради.
  3. Частна собственост: Индивидуалните собственици на имоти може да имат свои собствени ограничения за носене на ножове.

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на реда и членовете на активната армия обикновено са освободени от определени ограничения за носенето на ножове. Тези изключения им позволяват да носят ножове, дори на ограничени места, като част от служебните им задължения.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножовете в Ню Мексико, като например носенето на нож на ограничено място, може да доведе до наказателни санкции. Тези санкции могат да включват глоби, лишаване от свобода или и двете, в зависимост от тежестта на нарушението и обстоятелствата около него.

Заключение

В заключение, Ню Мексико има сравнително меки закони, когато става въпрос за притежание и носене на ножове. Въпреки че има малко ограничения за видовете ножове, които човек може да притежава, хората трябва да са наясно с ограниченията за това къде могат да носят ножове, за да избегнат потенциални правни последици.

Източници

Устав на Ню Мексико

Официален уебсайт на щата Ню Мексико

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения