разгледайте нашия магазин

Закони за ножовете в Ню Йорк

Закони за ножовете в Ню Йорк
Разгледайте нашия магазин

Въведение

В щата Ню Йорк са въведени закони за ножовете, които регулират притежаването, продажбата и използването на различни видове ножове. Тези закони са предназначени да гарантират обществената безопасност и да предотвратят използването на ножове в незаконни дейности. Жителите и посетителите трябва да разбират тези закони, за да избегнат потенциални правни усложнения.

Видове ножове

Законни ножове

Незаконни ножове

Закони за носене

Отворете Carry

Откритото носене на ножове в Ню Йорк е донякъде двусмислено, тъй като до голяма степен зависи от намерението на превозвача. Като цяло откритото носене на нож с намерението да се използва незаконно срещу друг е забранено.

Скрито носене

Законите за скрито носене са подобни на законите за открито носене, където носенето на скрит нож с намерението да се използва незаконно срещу друго лице е забранено.

Ограничени местоположения

  1. Училища: Носенето на нож на територията на училището обикновено е забранено.
  2. Правителствени сгради: Внасянето на нож в правителствени сгради обикновено е незаконно.
  3. Обществен транспорт: Носенето на ножове в обществения транспорт, включително метрото и автобусите, може да бъде ограничено.

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на правоприлагащите органи и членовете на армията обикновено са освободени от много ограничения за носене на нож, докато изпълняват служебните си задължения или докато са по служебна работа. Препоръчително е такъв персонал да носи подходяща идентификация и необходимите документи по всяко време.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножове в Ню Йорк може да доведе до тежки последствия, включително:

  1. Наказателни обвинения: Физическите лица могат да бъдат обвинени в престъпление или престъпление в зависимост от тежестта на нарушението.
  2. Глоби: Осъдените лица могат да бъдат подложени на значителни глоби.
  3. Лишаване от свобода: В по-тежки случаи затворът може да бъде последствие.

Заключение

Ню Йорк има строги закони за ножовете, които регулират притежанието, носенето и използването на различни видове ножове, за да се гарантира обществената безопасност. Изключително важно е хората да са запознати с тези закони, за да избегнат потенциални правни проблеми. Съществуват изключения за правоприлагащите органи и военния персонал, но за широката общественост спазването на тези закони е от съществено значение.

Източници

Наказателно право на Ню Йорк – член 265

Консолидирани закони на Ню Йорк, Наказателно право – PEN § 265.01

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения