разгледайте нашия магазин

Закони за ножовете в Орегон

Закони за ножовете в Орегон
Разгледайте нашия магазин

Въведение

Законите за ножовете в Орегон уреждат притежанието, носенето и използването на различни видове ножове и инструменти с остриета. Законите имат за цел да поддържат обществената безопасност, като същевременно зачитат правата на хората да притежават и носят ножове за законни цели, като самоотбрана, лов или полезност. По-долу изследваме нюансите на законите за ножовете на Орегон, включително видовете законни и незаконни ножове, разпоредби за носене, ограничени места и изключения за правоприлагащите органи или военния персонал.

Видове ножове

Законни ножове

В Орегон лицата могат законно да притежават и притежават широка гама от ножове, които включват, но не се ограничават до:

Незаконни ножове

Законът на Орегон не уточнява никакви категории ножове, чието притежаване или притежаване е напълно незаконно. Въпреки това, носенето на определени видове ножове по скрит начин или на определени места може да бъде забранено.

Закони за носене

Отворете Carry

Открито носене на ножове обикновено е разрешено в Орегон. Няма превенция в цялата страна и разпоредбите относно откритото носене на ножове могат да варират в различните градове и окръзи. На хората се препоръчва да се консултират с местните наредби, за да гарантират спазването на регионалните правила.

Скрито носене

Законите за скрито носене в Орегон са по-рестриктивни в сравнение с открито носене. Въпреки че е позволено да носите скрити ножове, кинжали и стилети, носенето на скрит нож, който е достъпен и лесно използваем, може да се счита за незаконно при определени обстоятелства, включително ако може да бъде класифициран като оръжие, използвано за нападение.

Ограничени местоположения

Някои места в Орегон ограничават притежанието и носенето на ножове, тези места включват:

  1. Училища и училищни имоти
  2. Правителствени сгради
  3. Съдебните сгради
  4. Летища
  5. Частни имоти, където ножовете и оръжията са изрично забранени

Хората трябва винаги да се съобразяват с поставените табели и бележки относно притежанието на ножове във всички помещения.

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на правоприлагащите органи и членовете на армията обикновено се допускат изключения от законите за носене на ножове, когато действат в рамките на своите задължения. Тези изключения могат да включват разрешения за носене на иначе ограничени типове ножове или разрешения за носене на ограничени места. Конкретни политики и насоки диктуват тези изключения.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножовете в Орегон може да доведе до различни последствия, включително наказателни обвинения, вариращи от престъпления до престъпления, в зависимост от тежестта на нарушението. Потенциалните наказания могат да включват глоби, лишаване от свобода, пробация и/или криминално досие.

Заключение

В заключение, законите за ножовете на Орегон предоставят рамка за законно притежание и носене на ножове в щата. Докато държавата предлага значителна свобода по отношение на притежанието на ножове и открито носене, хората трябва да се придържат към правилата, регулиращи скритото носене и ограниченията за носене на определени места. Разбирането и спазването на тези закони гарантира безопасността и благосъстоянието на всички жители и посетители на Орегон.

Източници

Ревизираният устав на Орегон

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения