разгледайте нашия магазин

Закони за ножове в Пенсилвания

Закони за ножове в Пенсилвания
Разгледайте нашия магазин

Въведение

Законите за ножовете в Пенсилвания са набор от разпоредби, които уреждат собствеността, притежаването и транспортирането на ножове в щата. Уставът има за цел да регулира използването и притежаването на различни видове ножове, за да се гарантира обществената безопасност. Тази статия предоставя задълбочен преглед на настоящите закони за ножовете в Пенсилвания, като подробно описва видовете законни и незаконни ножове, законите за носене, ограничените места, изключения за правоприлагащите органи или военния персонал и потенциалните последици от нарушения на закона.

Видове ножове

Законни ножове

В Пенсилвания на хората обикновено е разрешено да притежават различни ножове, които включват, но не се ограничават до:

Незаконни ножове

Законът на Пенсилвания ограничава притежанието и използването на няколко вида ножове, основно фокусирани върху тези, които могат да се считат за нападателни оръжия. Незаконните ножове могат да включват:

Закони за носене

Отворете Carry

Откритото носене на ножове обикновено е разрешено в Пенсилвания, стига ножът да не е категоризиран като забранено нападателно оръжие и лицето не възнамерява да използва ножа незаконно срещу друго лице.

Скрито носене

Законите за скрито носене в Пенсилвания са малко по-рестриктивни. Носенето на нож скрит върху себе си обикновено е забранено, освен ако не е със законна цел, като например инструмент или за използване по време на лов, риболов или друга законна дейност.

Ограничени местоположения

В Пенсилвания някои места ограничават притежанието на ножове, независимо от правния им статут. Тези местоположения могат да включват:

  1. Училища и образователни институции
  2. Правителствени сгради
  3. Съдебните сгради
  4. Летища
  5. Частни имоти, където ножовете са забранени от собственика

Правоприлагащи или военни изключения

Членовете на правоприлагащите органи и военните обикновено са освободени от много от ограниченията за притежаване и носене на ножове в Пенсилвания. На тези лица е разрешено да носят ножове, които може да се считат за незаконни за цивилни, и могат да носят ножове на места, където иначе са ограничени, стига това да е в съответствие с официалните им задължения.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножовете в Пенсилвания може да доведе до редица последствия в зависимост от естеството на нарушението. Санкциите могат да включват:

  1. Обвинения за престъпление или престъпление
  2. Глоби
  3. затваряне

Индивидите, признати за виновни в нарушаване на законите за ножовете, могат също така да понесат допълнителни граждански последици, като например забрана за достъп до определени места или загуба на правото да притежават ножове или други оръжия в бъдеще.

Заключение

Разбирането и спазването на законите за ножове в Пенсилвания е от съществено значение за гарантиране на безопасността както на хората, така и на общността. Докато държавата разрешава притежаването и откритото носене на много видове ножове, тя налага строги ограничения върху скритото носене и притежаването на определени видове ножове, считани за нападателни оръжия. Винаги се препоръчва да се консултирате с правни съвети или официални правителствени ресурси, за да разберете точните разпоредби на закона в Пенсилвания.

Източници

Консолидиран устав на Пенсилвания, дял 18

Кодекс и бюлетин на Пенсилвания

Официален уебсайт на Британската общност на Пенсилвания

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения