разгледайте нашия магазин

Закони за ножове в Южна Каролина

Закони за ножове в Южна Каролина
Разгледайте нашия магазин

Въведение

В Южна Каролина съществуват закони за ножовете, които регулират вида ножове, които човек може да притежава, носи, и местата, където ножовете са ограничени. Тези закони са описани подробно в Кодекса на законите на Южна Каролина, предоставяйки подробности за законните и незаконните ножове, как могат да се носят и последствията от нарушаването на тези закони. Разбирането на тези закони е важно, за да се гарантира спазването им, докато пребивавате или посещавате щата. Тук се задълбочаваме в подробностите на тези закони.

Видове ножове

Законни ножове

В Южна Каролина на хората обикновено е разрешено да притежават и носят голямо разнообразие от ножове. Те могат да включват, но не се ограничават до:

Незаконни ножове

Южна Каролина не забранява изрично притежаването на какъвто и да е конкретен тип нож, включително превключвателни остриета, съгласно раздел 16-23-460 на кодекса на Южна Каролина.

Закони за носене

Отворете Carry

Законът на Южна Каролина не ограничава конкретно носенето на ножове на открито. По принцип на хората е разрешено открито да носят ножове, включително в превозни средства.

Скрито носене

Докато щатът разрешава скритото носене на ножове, той ограничава носенето на нож с дължина на острието над два инча, ако лицето възнамерява да използва ножа за престъпление, съгласно раздел 16-23-460 от Кодекса на Южна Каролина Закони.

Ограничени местоположения

Въпреки разрешителния подход към притежаването и носенето на нож, има места, където носенето на нож е ограничено в Южна Каролина, което може да включва:

  1. Училища и училищни имоти (включително колежи и университети) съгласно раздел 16-23-420.
  2. Правителствени сгради и съдебни сгради.
  3. Частни имоти, в които ножове и други оръжия са забранени от собственика

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на реда и военните обикновено са освободени от много от ограниченията, наложени на цивилни. Това включва възможност за носене на ножове и други оръжия на места, които обикновено са ограничени за широката общественост, при условие че те изпълняват служебни задължения.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножове в Южна Каролина може да доведе до различни наказания. Те могат да включват глоби, лишаване от свобода или и двете в зависимост от естеството и тежестта на нарушението. Например, носенето на оръжие в училищна собственост се счита за престъпление и може да доведе до глоба до $1,000, лишаване от свобода до една година или и двете.

Заключение

Докато Южна Каролина има доста либерални закони за ножовете, позволяващи притежаването и носенето на различни видове ножове, все още има важни разпоредби и ограничения, които трябва да се вземат предвид, особено по отношение на скрито носене и ограничени места. Спазването на тези закони помага да се гарантира безопасността на обществото и се избягват правни последствия.

Източници

Кодекс на законите на Южна Каролина, раздел 16-23-460

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения