разгледайте нашия магазин

Закони за ножове в Тенеси

Закони за ножове в Тенеси
Разгледайте нашия магазин

Въведение

В щата Тенеси са установени закони за ножовете, които регулират притежанието, носенето и използването на различни видове ножове и инструменти с остриета. Разбирането на тези закони е от решаващо значение за жителите и посетителите, за да се гарантира, че ги спазват, избягвайки потенциални правни усложнения. Правилата се отнасят до видовете ножове, които могат да се притежават, носят открито или скрити, и очертават ограничени места, където притежаването на нож е забранено. Съществуват изключения за членовете на правоохранителните органи и военните. Нарушаването на тези закони може да доведе до различни последствия.

Видове ножове

Законни ножове

В Тенеси на хората обикновено е разрешено да притежават и притежават голямо разнообразие от ножове. Те могат да включват, но не се ограничават до:

Незаконни ножове

Нямаше конкретни видове ножове, които да бяха напълно забранени за притежание в Тенеси.

Закони за носене

Отворете Carry

Носенето на открити ножове обикновено е разрешено в Тенеси. Няма конкретни закони, които изрично да забраняват откритото носене на ножове, независимо от дължината на острието. Въпреки това, начинът, по който се носи и използва ножът, може потенциално да доведе до наказателни обвинения, като например ако се използва по заплашителен или опасен начин.

Скрито носене

Законите за скрито носене са по-нюансирани. Законът на Тенеси не забранява изрично скритото носене на ножове, включително такива с остриета, по-дълги от 4 инча. Въпреки това, носенето на нож с намерението да се използва като оръжие срещу друго лице може да доведе до наказателни обвинения.

Ограничени местоположения

Въпреки че притежанието и носенето на нож са относително допустими, има специфични места, където ножовете са ограничени, които обикновено включват:

  1. Училища и образователни институции
  2. Правителствени сгради
  3. Летища и охраняеми зони
  4. Частни имоти, където ножовете са забранени от собственика

Препоръчително е да се консултирате с местните общини за допълнителни ограничения за носене на ножове на определени места.

Правоприлагащи или военни изключения

Служителите на реда и военните често са освободени от общите ограничения за носене на ножове. По принцип им е позволено да носят ножове както открито, така и скрити, докато изпълняват служебните си задължения или докато са в униформа.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножовете в Тенеси може да доведе до различни последствия в зависимост от тежестта и естеството на нарушението. Те могат да включват:

  1. Глоби
  2. Обществена служба
  3. Изпитателен срок
  4. затваряне

Тежките нарушения, като например използването на нож при извършване на престъпление, могат да доведат до по-значителни наказания.

Заключение

В Тенеси законите за ножовете са относително либерални и позволяват притежаването и носенето на повечето видове ножове. Въпреки това все още има важни аспекти, които трябва да се вземат предвид, включително ограничения за това къде могат да се носят ножове и възможността за наказателни обвинения, ако ножът се използва по заплашителен или вреден начин. Винаги е препоръчително хората да бъдат информирани за най-актуалните закони и да проявяват повишено внимание и отговорност, когато носят нож.

Източници

Кодекс на Тенеси

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения