разгледайте нашия магазин

Тексаски закони за ножове

Тексаски закони за ножове
Разгледайте нашия магазин

Въведение

В Тексас законите за ножовете се развиха през годините, за да разрешат притежаването и носенето на различни видове ножове за лични, развлекателни или свързани с работа цели. Съществуват обаче ограничения по отношение на видовете ножове, които човек може да притежава, как могат да се носят и къде не са разрешени. Законите също така предвиждат изключения за правоприлагащите органи и военния персонал. Разбирането на тези разпоредби е от съществено значение за законното притежаване и използване на ножове в Тексас.

Видове ножове

Законни ножове

Тексаският закон обикновено позволява на лицата да притежават и носят различни видове ножове, които включват, но не се ограничават до:

Незаконни ножове

Тексас премахна много от предишните ограничения за „ограничени за местоположение“ ножове, които първоначално бяха определени като ножове с острие над 5.5 инча. Следователно, към последната актуализация, няма конкретни „незаконни ножове“, изброени в закона, с изключение на тези, забранени от федералния закон, като превключвателни ножове с балистични ножове.

Закони за носене

Отворете Carry

Тексас позволява открито носене на ножове, включително такива с остриета, по-дълги от 5.5 инча, освен на ограничени места. Няма специфични изисквания за лицензиране или регистрация за отворени ножове за носене.

Скрито носене

По същия начин няма конкретни ограничения за скрито носене на ножове, освен на ограничени места. Индивидите обаче трябва да са наясно с потенциални местни наредби, които могат да наложат допълнителни ограничения или изисквания.

Ограничени местоположения

Има няколко места в Тексас, където носенето на ножове, особено на тези с остриета, по-дълги от 5.5 инча, е ограничено. Тези местоположения включват:

  1. Училища и образователни институции
  2. Избирателни места в деня на изборите или при предсрочно гласуване
  3. Държавни съдилища или служби, използвани от съда
  4. Хиподруми
  5. Летища
  6. В рамките на 1,000 фута от място, определено като място за екзекуция в деня, в който ще бъде наложена смъртна присъда

Правоприлагащи или военни изключения

Служители на правоприлагащите органи, членове на армията и друг официален държавен персонал може да бъдат освободени от определени ограничения, наложени на широката общественост относно притежанието и носенето на ножове. Тези изключения може да им позволят да носят ножове на ограничени места или да притежават видове ножове, които са забранени по друг начин.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за ножовете в Тексас може да доведе до наказателни обвинения, вариращи от простъпки от клас C до престъпления, в зависимост от естеството на нарушението. Наказанията могат да включват глоби, лишаване от свобода или и двете. Освен това нарушителят може да бъде изправен пред конфискация на ножа, участващ в нарушението.

Заключение

Тексаските закони за ножовете позволяват притежанието и носенето на голямо разнообразие от ножове както открито, така и скрити, освен на определени ограничени места. Въпреки че има изключения за правоприлагащите органи и военния персонал, за хората е изключително важно да знаят и да се придържат към тези разпоредби, за да избегнат потенциални правни последици.

Източници

Наказателен кодекс на Тексас, раздели 46.01, 46.02 и 46.03

Тексас законодателна онлайн

Рейтинг: 4,9 - 64 мнения