разгледайте нашия магазин

Вашингтонски закони за ножове

Вашингтонски закони за ножове
Разгледайте нашия магазин

Въведение

Законите за ножовете във Вашингтон могат да бъдат сложен набор от правила и разпоредби, регулиращи собствеността, притежанието и носенето на ножове. Тези закони са въведени, за да помогнат за поддържането на обществената безопасност и ред. Тази статия има за цел да предостави изчерпателен преглед на законите за ножовете, преобладаващи във Вашингтон към последната актуализация през 2021 г. Винаги се препоръчва да проверявате последните актуализации на законите, тъй като те може да са променени.

Видове ножове

Законни ножове

Във Вашингтон обикновено е разрешено на хората да притежават и притежават голямо разнообразие от ножове. Това включва, но не се ограничава до:

Незаконни ножове

Има определени видове ножове, които се считат за незаконни за производство, продажба или притежаване във Вашингтон. Те обикновено включват:

Закони за носене

Отворете Carry

Откритото носене на легални ножове обикновено е разрешено във Вашингтон. Въпреки това е препоръчително да бъдете внимателни и дискретни, особено в населени райони или чувствителни места.

Скрито носене

Скритото носене на определени видове ножове, особено тези, които се считат за опасни оръжия, може да бъде ограничено или забранено. Обикновено се счита за незаконно да се крие носенето на всеки нож с острие, което се отваря автоматично, включително превключвателни ножове и гравитационни ножове.

Ограничени местоположения

Във Вашингтон има определени места, където носенето на ножове е ограничено или забранено, включително, но не само:

 1. Училища и училищни терени;
 2. Правителствени сгради;
 3. Съдилища и съдебни сгради;
 4. Места, където се сервира алкохол;
 5. Частни имоти с поставени ограничения.

Правоприлагащи или военни изключения

Членовете на правоприлагащите агенции и военните могат да бъдат освободени от определени ограничения за носене и притежание на ножове. Тези изключения обикновено им позволяват да носят ножове, които се считат за част от официалното им оборудване или които са необходими за техните задължения.

Последици от нарушение на закона

Нарушаването на законите за употреба на ножове във Вашингтон може да доведе до сериозни последствия. В зависимост от естеството на нарушението, лицата могат да бъдат изправени пред:

 1. Глоби;
 2. Лишаване от свобода;
 3. Криминални досиета;
 4. Изземване на незаконния нож.

Тежестта на последствията може да варира в зависимост от фактори като вида на използвания нож, местоположението на нарушението и дали лицето има предишно криминално минало.

Разбирането на законите за ножовете във Вашингтон е жизненоважно за всеки жител или посетител, който възнамерява да носи или притежава нож. Въпреки че някои видове ножове са незаконни и определени начини за носене са ограничени, хората обикновено имат доста свобода на действие по отношение на притежаването и носенето на ножове. Винаги се уверявайте, че сте в течение с най-новите правни разпоредби, за да избегнете правни усложнения.

Източници

За да получите цялостно разбиране и скорошни актуализации на законите за ножовете във Вашингтон, вижте:

 1. Ревизиран кодекс на Вашингтон (RCW) – официалните държавни закони.
 2. Местни общински кодекси – за информация относно местните закони, които може да се различават от държавните.
 3. Официални уебсайтове на правоприлагащите органи във Вашингтон.
Рейтинг: 4,9 - 64 мнения