podívejte se na náš obchod

Arkansaské zákony pro nože

Arkansaské zákony pro nože
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

Zákony týkající se nožů v Arkansasu byly v posledních letech podstatně liberalizovány, což obyvatelům a návštěvníkům nabídlo větší volnost v typech nožů, které mohou vlastnit a nosit. Pochopení těchto zákonů, včetně různých typů legálních a nelegálních nožů, ustanovení o nošení, omezených míst a možných výjimek, je nezbytné pro každého, kdo vlastní nebo používá nůž v Arkansasu.

Typy nožů

Legální nože

V Arkansasu je legální vlastnit a nosit většinu typů nožů. To zahrnuje:

Nelegální nože

Neexistují žádné specifické typy nožů, které by byly v Arkansasu zcela zakázány; jednotlivci mohou legálně vlastnit jakýkoli typ nože. Vždy se však doporučuje zkontrolovat místní nebo obecní zákony, které by mohly ukládat další omezení.

Zákony o nošení

Otevřete Carry

Otevřené nošení nožů je v Arkansasu obecně povoleno bez jakýchkoli specifických omezení typu nebo délky čepele. Úmysl za nošením nože však může ovlivnit jeho zákonnost; nošení nože s úmyslem použít jej jako zbraň proti jiné osobě by mohlo být považováno za trestný čin.

Skryté přenášení

Pokud jde o skryté nošení, podle zákona 746 z roku 2013 mohou jednotlivci nosit ukrytý nůž, pokud není nošen za účelem pokusu o nezákonné použití nože jako zbraně proti osobě.

Omezená místa

Ačkoli Arkansas má liberální zákony na nože, stále existují místa, kde je nošení nožů omezeno, včetně:

  1. Školy: Obecně je zakázáno nosit nůž do areálu jakékoli školy nebo univerzity.
  2. Vládní budovy: Stejně jako školy, vládní budovy často zakazují nošení zbraní, včetně nožů.
  3. Soukromé vlastnictví: Jednotliví majitelé nemovitostí mohou mít svá vlastní pravidla týkající se nošení nožů a ta musí být respektována.

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Strážci zákona, členové armády a další podobné vládní agentury mohou být osvobozeni od některých omezení, která se vztahují na civilisty. To může zahrnovat schopnost nosit nože na omezených místech nebo nosit typy nožů, které by jinak mohly být zakázány.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži v Arkansasu může mít za následek různé sankce v závislosti na závažnosti porušení. Pokud se zjistí, že osoba nosí nůž s úmyslem jej nezákonně použít jako zbraň, může čelit trestnímu stíhání, které se může pohybovat od přečinů až po těžké zločiny, což může mít za následek pokutu, podmínku nebo vězení.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Zatímco Arkansas liberalizoval své zákony týkající se nožů, povolující vlastnictví a nošení většiny typů nožů, je nezbytné si být vědom stávajících omezení, aby se předešlo právním komplikacím. To zahrnuje znalosti o zakázaných místech a úmyslech, které stojí za nošením nože. Kromě toho by jednotlivci měli držet krok s jakýmikoli změnami zákona, protože právní ustanovení se mohou změnit.

Zdroje

Arkansas Code Hlava 5. Trestné činy § 5-73-120

Zákon 746 z roku 2013, Valné shromáždění Arkansasu

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze