podívejte se na náš obchod

Kalifornské zákony na nože

Kalifornské zákony na nože
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

Zákony o noži jsou v Kalifornii určeny kombinací státních a obecních zákonů. Tyto zákony upravují typy nožů, které člověk může vlastnit, stejně jako způsob a místa, kde je lze nosit. Pochopení těchto zákonů je životně důležité, aby bylo zajištěno, že člověk zůstane v rámci zákonných hranic, když vlastníte nebo nosíte nůž v Kalifornii.

Typy nožů

Legální nože

V Kalifornii je obecně legální vlastnit a nosit několik typů nožů, mezi ně patří:

Nelegální nože

Vlastnictví, výroba nebo prodej určitých typů nožů v Kalifornii je považováno za nezákonné. Mezi ně obvykle patří:

Zákony o nošení

Otevřete Carry

Otevřené nošení nožů v Kalifornii je do značné míry určeno typem nože a umístěním. Obvykle:

Skryté přenášení

Zákony o skrytém nošení jsou v Kalifornii poměrně přísné. Obvykle se vztahují na nošení nelegálních nožů a také určitých legálních nožů, pokud jsou přenášeny s úmyslem být použity jako zbraň.

Omezená místa

V Kalifornii několik míst omezuje držení a nošení nožů, bez ohledu na jejich zákonnost. Tyto zahrnují:

  1. Školy: Nože nejsou povoleny na školním pozemku K-12.
  2. Vládní budovy: Tato místa mají obvykle omezení týkající se zbraní, včetně nožů.
  3. Veřejná doprava: Přenášení nožů v systémech veřejné dopravy může být omezeno v závislosti na místních zákonech a typu nože.
  4. Letiště: Pro přepravu nožů a jiných zbraní na letištích platí přísná pravidla.

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Strážci zákona a příslušníci armády mohou být osvobozeni od některých omezení vztahujících se na civilisty. Mohlo by jim být povoleno nosit nože, které jsou jinak pro běžné občany zakázány, a to jak z hlediska typu, tak délky čepele.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži v Kalifornii může mít za následek různé sankce, včetně:

  1. Poplatky za přestupky: Mohou vést k pokutám, obecně prospěšným pracím nebo odnětí svobody v závislosti na závažnosti trestného činu.
  2. Obvinění ze zločinu: Za závažnější porušení, zejména za použití nebo zamýšlené použití nože při trestném činu.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Kalifornské zákony týkající se nožů jsou mnohostranné a zahrnují různé typy a klasifikace nožů spolu s různými omezeními pro jejich nošení. Je nezbytné znát tyto zákony, abyste se vyhnuli sankcím, které se mohou pohybovat od pokut až po odnětí svobody. Abychom zůstali v souladu s právními předpisy, je nezbytné pravidelně se informovat o změnách v zákonech.

Zdroje

Sekce 16470–17360 kalifornského trestního zákoníku

Oficiální internetové stránky státu Kalifornie

Místní obecní zákoníky a vyhlášky

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze