podívejte se na náš obchod

Floridské zákony pro nože

Floridské zákony pro nože
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

Na Floridě, stejně jako v jiných státech, zákon nastiňuje typy nožů, které mohou jednotlivci legálně vlastnit a nosit. Zákony specifikují podmínky, za kterých lze otevřeně nebo tajně nosit nůž, a omezení, která platí v určitých místech. Kromě toho existují výjimky z těchto pravidel pro policisty a příslušníky armády. V tomto průvodci se ponoříme do specifik zákonů o noži na Floridě a nabídneme pohled na to, co je legální, co ne, a jaké důsledky může mít porušení těchto zákonů.

Typy nožů

Legální nože

Na Floridě je legální vlastnit a vlastnit většinu typů nožů. Tyto zahrnují:

Nelegální nože

Zatímco většina nožů je na Floridě legální, existují určitá omezení. Například balistické nože, které jsou poháněny pružinou nebo jiným mechanismem, jsou zakázány státním zákonem.

Zákony o nošení

Otevřete Carry

Floridské právo obecně povoluje otevřené nošení nožů, s výjimkou balistických nožů. Některé čepele však mohou být klasifikovány jako zbraně, pokud jsou používány výhružným způsobem, což může vést k obvinění z trestného činu.

Skryté přenášení

Zákony o skrytém nošení na Floridě jsou přísnější. Nože, které jsou považovány za běžné kapesní nože, jsou obvykle vyňaty ze zákona o skrytých zbraních. Nicméně nošení skrytých „zbraní“, kategorie, která může zahrnovat určité typy nožů, může být považováno za přestupek prvního stupně, pokud dotyčná osoba nemá povolení k ukrytí zbraně.

Omezená místa

Některá místa na Floridě omezují držení nožů zcela, včetně:

  1. Školy a školní majetek
  2. Soudní budovy
  3. Věznice a vazební zařízení
  4. Volební místnosti během voleb
  5. Zabezpečené prostory letišť

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Strážci zákona a příslušníci armády jsou obvykle osvobozeni od omezení nošení nožů, a to jak otevřeně, tak skrytě, za předpokladu, že je nosí v souladu se svými úředními povinnostmi.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži na Floridě může mít za následek trestní obvinění, od přestupků až po těžké zločiny v závislosti na povaze porušení. Důsledky mohou zahrnovat pokuty, podmínku nebo vězení. Navíc záznam v trestním rejstříku může potenciálně ovlivnit budoucí zaměstnání a další příležitosti.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Pochopení zákonů o noži na Floridě je pro obyvatele i návštěvníky zásadní pro zajištění souladu s právním rámcem státu. Zatímco většina typů nožů je povolena, existují omezení pro jejich nošení určitými způsoby a na určitých místech. S ohledem na výjimky pro donucovací orgány a vojenský personál je důležité tyto zákony znát a dodržovat je, aby se předešlo vážným následkům jejich porušení.

Zdroje

Stanovy Floridy, oddíl 790.01: Nezákonné nošení skrytých zbraní nebo skrytých střelných zbraní

Stanovy Floridy, oddíl 790.225: Balistické samohybné nože; nezákonné vyrábět, prodávat nebo vlastnit

Stanovy Floridy, oddíl 790.06: Povolení nosit skrytou zbraň nebo střelnou zbraň

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze