podívejte se na náš obchod

Zákony o noži v Idahu

Zákony o noži v Idahu
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

Stát Idaho zachovává relativně shovívavý postoj, pokud jde o vlastnictví a nošení nože. Nicméně, jako každý stát, má zákony upravující držení, prodej a přepravu nožů. Níže je uveden přehled zákonů týkajících se nožů v Idahu.

Typy nožů

Legální nože

V Idahu je legální vlastnit většinu běžných typů nožů, včetně:

Nelegální nože

Neexistují žádné konkrétní typy nožů, jejichž vlastnictví je v Idahu přímo zakázáno. Je však důležité si uvědomit, že významnou roli hraje záměr. Pokud je nůž používán výhružným způsobem nebo ke spáchání trestného činu, stává se nelegálním bez ohledu na jeho typ.

Zákony o nošení

Otevřené nošení

Neexistují žádná konkrétní omezení pro otevřené nošení nožů v Idahu, bez ohledu na jejich velikost nebo typ.

Skryté nošení

V Idahu lze většinu typů nožů nosit skrytě. Pokud je však nůž, bez ohledu na jeho typ, ukryt s úmyslem ublížit nebo jej nezákonně použít proti jinému, je to považováno za trestný čin.

Omezená místa

Některá místa v Idahu omezují držení a nošení nožů. Tyto zahrnují:

  1. Školy nebo školní majetek
  2. Soudní budovy
  3. Věznice nebo vazební zařízení
  4. Jakékoli další oblasti, kde jsou zbraně zakázány federálním zákonem

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Členové orgánů činných v trestním řízení, aktivní i vysloužilí, stejně jako příslušníci armády mohou mít výjimky nebo určitá privilegia, pokud jde o nošení nožů, zejména když jednají ve svých úředních funkcích nebo když je to vyžadováno jako součást jejich povinností.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži Idaho, zejména při nošení s úmyslem nezákonného použití proti jinému nebo v omezených oblastech, může vést k:

  1. Obvinění z přestupku, která mohou zahrnovat pokuty a vězení.
  2. Obvinění ze zločinu, zejména pokud je nůž použit při spáchání trestného činu.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Idaho je obecně tolerantní, pokud jde o zákony týkající se nožů, což umožňuje vlastnictví a nošení většiny typů nožů. Záměr je však významným faktorem při určování zákonnosti. Pro obyvatele a návštěvníky je zásadní, aby těmto zákonům porozuměli a dodržovali je, aby se vyhnuli případným právním důsledkům.

Zdroje

Legislativa státu Idaho

Zákony o noži v Idahu (Specifické zákony Idaho nebo kodexy týkající se nožů)

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze