podívejte se na náš obchod

Zákony o noži Kentucky

Zákony o noži Kentucky
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

V Commonwealth of Kentucky se zákony o noži primárně řídí státním zákonem, přičemž některé další předpisy mohou pocházet z místních nebo obecních nařízení. Je důležité si uvědomit, že zákony se mohou měnit a jednotlivci by se měli vždy odvolávat na nejaktuálnější právní texty nebo konzultovat s právním expertem nejaktuálnější informace.

Typy nožů

Legální nože

V Kentucky mají jednotlivci obecně dovoleno vlastnit a vlastnit širokou škálu nožů. Ty mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

Nelegální nože

Od poslední aktualizace Kentucky výslovně nezakazuje držení žádných konkrétních typů nožů na základě jejich charakteristik nebo mechanismů.

Zákony o nošení

Otevřete Carry

V Kentucky je otevřené nošení nožů obecně přípustné. Neexistují žádné zvláštní zákony omezující otevřené nošení nožů, bez ohledu na délku nebo typ čepele.

Skryté přenášení

Zákon Kentucky (KRS 527.020) omezuje skryté nošení nožů, pokud jsou určeny k použití jako zbraně. Nedefinuje však jasně, jaké typy nožů jsou považovány za zbraně, a ponechává to na výkladu ze strany orgánů činných v trestním řízení a soudů. Při ukrývání nožů s vlastnostmi běžně spojenými se zbraněmi, jako jsou delší čepele nebo mechanismy automatického otevírání, je vhodné dbát opatrnosti.

Omezená místa

V Kentucky jsou místa, kde je nošení nožů, dokonce i těch, které jsou obvykle považovány za legální, zakázáno. Tato místa často zahrnují:

  1. Vládní budovy: Včetně soudních budov, legislativních budov a dalších vládních zařízení.
  2. Školy: Včetně základních, středních a středních škol a také vysokých škol a univerzit.
  3. Letiště: Zvláště zabezpečené oblasti letišť.
  4. Soukromý majetek: Pokud vlastník zakázal držení zbraní.

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Strážcům zákona a příslušníkům armády jsou obvykle uděleny výjimky ze zákonů o noži, které jim umožňují nosit jinak zakázané zbraně, když jsou ve službě nebo když to povolí jejich příslušné agentury.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži, jako je nošení skrytého nože považovaného za zbraň bez řádného odůvodnění nebo nošení nože na omezeném místě, může mít za následek trestní postih. Tyto sankce se mohou pohybovat od pokuty až po odnětí svobody v závislosti na závažnosti porušení a okolnostech souvisejících s daným trestným činem.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Kentucky zákony o noži jsou relativně tolerantní, což umožňuje vlastnictví a otevřené nošení široké škály typů nožů. Jednotlivci by však měli být opatrní při ukrývání nožů, zejména těch, které by mohly být považovány za zbraně, a měli by si být vědomi omezení nošení nožů na určitých místech. Jako vždy by jednotlivci měli vyhledat nejaktuálnější informace v nejnovějších právních textech nebo se poradit s právním odborníkem.

Zdroje

Kentucky Revidované Statuty (KRS) 527.020 – Nošení skryté smrtící zbraně

KRS Kapitola 527 – Zločiny týkající se střelných zbraní a zbraní

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze