podívejte se na náš obchod

Mainské zákony o noži

Mainské zákony o noži
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

Ve státě Maine zákony o nožích upravují držení, prodej a nošení nožů s cílem zachovat veřejnou bezpečnost. Tyto zákony specifikují typ nožů, které jsou povoleny nebo omezeny, jak mohou být nošeny a sankce spojené s jejich porušením.

Typy nožů

Legální nože

V Maine je legální vlastnit a vlastnit většinu typů nožů. Patří mezi ně, ale nejsou omezeny na:

Nelegální nože

Od poslední aktualizace Maine nemá konkrétní typy nožů, které je zcela nezákonné vlastnit nebo vlastnit. Ukládá však omezení na nošení určitých nožů, zejména skrytým způsobem nebo na určitých místech.

Zákony o nošení

Otevřete Carry

V Maine mají jednotlivci obecně povoleno otevírat nože, včetně těch, které mohou být považovány za nebezpečné nebo smrtící, pokud není v určitých místech nebo situacích omezeno jinak.

Skryté přenášení

Skryté nošení nožů je místo, kde zákony Maine ukládají více omezení. Obecně je zakázáno skrývat u sebe „nebezpečný nůž“, který je popisován jako nůž s čepelí, která se používá k řezání nebo bodnutí jiného, ​​nebo která je snadno schopná způsobit smrt nebo vážné tělesné zranění.

Omezená místa

Existují určitá místa, kde je držení nebo nošení nožů v Maine omezeno. Mezi ně obvykle patří:

  1. Školy: Držet nůž na školním pozemku, včetně budov a pozemků, je nezákonné.
  2. Vládní budovy: Mnoho vládních zařízení omezuje nošení zbraní, včetně nožů.
  3. Soukromý majetek: Jednotlivcům může být zakázáno nosit nože na soukromém pozemku, kde vlastník takové držení zakázal.

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Členové vymáhání práva a armáda jsou obecně osvobozeni od mnoha omezení uložených široké veřejnosti ohledně nošení nožů. Těmto osobám může být povoleno nosit při plnění svých úředních povinností jinak omezené nože.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži v Maine může mít vážné následky, které se mohou pohybovat od pokut až po uvěznění. V závislosti na povaze porušení mohou jednotlivci čelit:

  1. Obvinění z přestupků: Za méně závažné trestné činy, za které mohou být uloženy pokuty nebo trest odnětí svobody kratší než jeden rok.
  2. Obvinění z trestných činů: Za závažnější porušení, která mohou vést k vysokým pokutám a trestům odnětí svobody přesahujícím jeden rok.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Maine má k vlastnictví a držení nožů poměrně shovívavý přístup, s větším důrazem na regulaci skrytého nošení potenciálně nebezpečných nožů. Jednotlivci by si měli být vědomi omezení týkajících se nošení nožů na konkrétních místech a výjimek dostupných pro donucovací orgány a vojenský personál. Aby se předešlo sankcím, je nezbytné tyto zákony dodržovat.

Zdroje

Maine revidované stanovy

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze