podívejte se na náš obchod

Marylandské zákony na nože

Marylandské zákony na nože
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

V Marylandu jsou zákony o noži formulovány tak, aby upravovaly držení, používání a nošení různých typů nožů. Je důležité porozumět těmto zákonům, abyste se vyhnuli právním následkům. Následující části podrobně popisují typy legálních a nelegálních nožů v Marylandu, pravidla týkající se nošení nožů otevřeně nebo skrytě, omezení míst, kde lze nože nosit, výjimky pro donucovací orgány nebo vojenský personál a potenciální důsledky porušení těchto zákonů.

Typy nožů

Legální nože

V Marylandu mají jednotlivci obecně dovoleno vlastnit a vlastnit širokou škálu nožů. Mohou zahrnovat:

Nelegální nože

Vlastnictví, držení nebo nošení určitých typů nožů v Marylandu je považováno za nezákonné, a to především na základě jejich vlastností a účelu použití. Mohou zahrnovat:

Zákony o nošení

Otevřete Carry

Otevřené nošení nožů je v Marylandu obecně povoleno pro nože, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné zbraně nebo nejsou nošeny s úmyslem ublížit jiné osobě. Jednotlivé jurisdikce v Marylandu však mohou mít své vlastní předpisy, které by mohly dále omezit otevřený přenos.

Skryté přenášení

V Marylandu je nošení skryté nebezpečné zbraně obecně zakázáno, zvláště pokud je nůž jedním z typů klasifikovaných jako „nebezpečná zbraň“ nebo pokud je nošen s úmyslem někoho zranit. Skryté nošení běžných kapesních nožů je obecně povoleno, pokud je délka čepele v přijatelných mezích stanovených místními jurisdikcemi.

Omezená místa

V Marylandu několik míst omezuje držení nožů, včetně:

  1. Školy a vzdělávací instituce
  2. Vládní budovy
  3. Veřejná doprava
  4. Soukromé nemovitosti, kde jsou zbraně zakázány

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Strážci zákona a aktivní vojenský personál jsou obvykle osvobozeni od mnoha zákonů o noži, které se vztahují na civilisty. Těmto jednotlivcům může být povoleno nosit nože, které by byly jinak zakázány, a mohou být také osvobozeni od omezení nošení nožů na určitých místech.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži v Marylandu může mít několik právních důsledků, včetně:

  1. Pokuty
  2. Odnětí svobody
  3. Rejstřík trestů

Přesné sankce mohou záviset na specifikách porušení, včetně typu použitého nože a okolnostech porušení.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Pochopení a dodržování zákonů o noži v Marylandu je zásadní, abyste se vyhnuli právním důsledkům. Zatímco některé typy nožů jsou povoleny, jiné jsou přísně zakázány. Kromě toho by měly být pečlivě dodržovány zákony o přepravě a zakázaná místa. Na donucovací orgány a vojenský personál se vztahují zvláštní ustanovení, která jim za zvláštních okolností poskytují výjimky. Znalost těchto předpisů pomáhá při podpoře bezpečnosti a zákonnosti při držení nebo nošení nožů v Marylandu.

Zdroje

Oddíl 4-101 trestního práva v Marylandu

Oddíl 4-102 trestního práva v Marylandu

Oficiální webové stránky státu Maryland

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze