podívejte se na náš obchod

Missourské zákony o noži

Missourriské zákony o noži
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

Ve státě Missouri jsou zákony týkající se nožů obecně kategorizovány jako trestné činy týkající se zbraní, které popisují zákonnost týkající se různých typů nožů a jejich přepravy. Pochopení těchto zákonů je zásadní pro zajištění jejich dodržování a vyhnutí se sankcím. Tato příručka poskytuje komplexní porozumění zákonům o noži v Missouri, pokrývá typy legálních a nelegálních nožů, zákony o přepravě, omezená umístění, výjimky a potenciální důsledky porušení zákona.

Typy nožů

Legální nože

V Missouri mohou jednotlivci vlastnit a nosit většinu typů nožů, včetně, ale nejen:

Nelegální nože

Od poslední aktualizace neexistují žádné konkrétní kategorie nožů, jejichž držení je v Missouri přísně nezákonné. Použití jakéhokoli nože při spáchání trestného činu však může vést k trestnímu oznámení.

Zákony o nošení

Otevřete Carry

Missouri nemá přísná omezení na otevřené nošení nožů. Jednotlivcům je obecně povoleno nosit otevřeně jakýkoli typ nože, s výjimkou omezených míst nebo použití s ​​úmyslem spáchat trestný čin.

Skryté přenášení

Zákon Missouri výslovně nezakazuje skryté nošení nožů; avšak nošení nože schovaného s úmyslem jej nezákonně použít jako zbraň proti jinému může vést k trestnímu obvinění. Doporučuje se být obezřetný a zvážit účel a okolnosti nošení skrytého nože.

Omezená místa

Některá místa v Missouri mají omezení na nošení nožů, včetně:

  1. Školy a školní autobusy
  2. Vládní budovy
  3. Soukromé nemovitosti s vyvěšenými značkami zakazujícími zbraně
  4. Jakékoli místo, kde je držení zbraně federálním zákonem zakázáno

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Strážci zákona, členové armády a další vládní úředníci mohou být osvobozeni od některých omezení, která se vztahují na civilisty. Tyto výjimky jsou obvykle založeny na jejich úředních povinnostech a požadavcích jejich příslušných pozic.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži v Missouri může vést k několika potenciálním důsledkům, včetně:

  1. Trestní obvinění od přečinů až po těžké zločiny, v závislosti na závažnosti porušení
  2. Pokuty a potenciální vězení
  3. Zabavení nože
  4. Záznam v rejstříku trestů, který může ovlivnit budoucí pracovní příležitosti a další občanská práva

Proč investovat do čističky vzduchu?

V Missouri mají jednotlivci značnou volnost ve vlastnictví a nošení nožů, přičemž žádná konkrétní kategorie nožů není přímo nezákonná. Použití jakéhokoli nože při spáchání trestného činu nebo jeho nošení v omezených oblastech však může vést k obvinění z trestného činu. Jednotlivci by si měli být vědomi těchto zákonů, aby se vyhnuli případným právním důsledkům.

Zdroje

Revidované stanovy Missouri

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze