podívejte se na náš obchod

Zákony o noži New Hampshire

Zákony o noži New Hampshire
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

New Hampshire má soubor zákonů upravujících vlastnictví, držení a nošení nožů. Tyto zákony jsou ve srovnání s jinými státy v USA poměrně uvolněné. Přesto je nezbytné, aby obyvatelé a návštěvníci porozuměli a dodržovali stávající zákony, aby se předešlo právním komplikacím. Následující části podrobně popisují různé aspekty zákonů o noži v New Hampshire.

Typy nožů

Legální nože

V New Hampshire mají jednotlivci obecně dovoleno vlastnit, vlastnit a nosit většinu typů nožů. Legální typy nožů zahrnují, ale nejsou omezeny na:

Nelegální nože

Neexistují žádné konkrétní typy nožů, jejichž vlastnictví nebo držení v New Hampshire je považováno za nezákonné.

Zákony o nošení

Otevřete Carry

New Hampshire má tolerantní zákony týkající se otevřeného nošení nožů. Jednotlivci mohou otevřeně nosit jakýkoli typ nože bez omezení, pokud nemají v úmyslu použít nůž nezákonně proti jiné osobě.

Skryté přenášení

New Hampshire také neukládá mnoho omezení pro skryté nošení nožů. Jednotlivci mohou v podstatě nosit skryté nože bez zvláštního povolení. Nošení skrytého nože s úmyslem jej neoprávněně použít proti jiné osobě je však trestné.

Omezená místa

I když jsou zákony o noži v New Hampshire poměrně mírné, stále existují omezená místa, kde je nošení nožů zakázáno. Tato omezená místa obvykle zahrnují:

  1. Školy a vzdělávací instituce
  2. Vládní budovy
  3. Letiště
  4. Soukromé nemovitosti, kde jsou nože zakázány, jak je uvedeno v pravidlech nebo zásadách nemovitosti

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Strážci zákona a příslušníci armády jsou obecně osvobozeni od některých omezení, která se vztahují na civilisty. Tyto osoby mohou nosit zbraně, včetně nožů, které jsou nezbytné pro výkon jejich služebních povinností.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži, včetně nošení nožů do zakázaných oblastí nebo s úmyslem je nezákonně použít, může mít právní následky. Mohou zahrnovat:

  1. Zatknout
  2. Pokuty
  3. Odnětí svobody

Konkrétní sankce by závisely na povaze trestného činu a mohly by být považovány buď za přestupky, nebo za zločiny.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Na závěr, New Hampshire nabízí uvolněný přístup k zákonům o noži, který umožňuje otevřené i skryté nošení většiny typů nožů bez přísných omezení. Jednotlivci by si však měli být vědomi omezených míst a potenciálních právních důsledků porušení zákona. Donucovací orgány a vojenský personál mají v rámci svých služebních povinností určité výjimky. Vzhledem k tomu, že se zákony mohou měnit, je vhodné konzultovat nejnovější právní zdroje nebo se poradit s právním odborníkem, abyste získali nejaktuálnější informace.

Zdroje

New Hampshire revidované stanovy

Oficiální stránky státu New Hampshire

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze