podívejte se na náš obchod

Zákony o noži v New Jersey

Zákony o noži v New Jersey
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

V New Jersey jsou zákony upravující držení, nošení a používání nožů poměrně složité a přísné. Předpisy uvádějí typy nožů, které jsou ve státě povolené a zakázané, a také podmínky pro jejich nošení otevřeně nebo skrytě. Je nezbytné porozumět těmto zákonům a dodržovat je, abyste se vyhnuli potenciálním právním důsledkům. Tento článek pokryje různé aspekty zákonů o noži v New Jersey, včetně typů legálních a nelegálních nožů, zákonů o nošení, omezených míst, výjimek pro donucovací orgány nebo vojenský personál a důsledky porušení těchto zákonů.

Typy nožů

Legální nože

V New Jersey mají jednotlivci obecně povoleno vlastnit a vlastnit různé nože, mezi které mimo jiné patří:

Nelegální nože

Některé typy nožů jsou v New Jersey výslovně zakázány, včetně:

Zákony o nošení

Otevřete Carry

New Jersey nemá zvláštní zákony upravující otevřené nošení legálních nožů. Nošení nožů s nezákonným účelem nebo v omezených oblastech však může mít za následek obvinění z trestného činu.

Skryté přenášení

Skryté nošení nožů v New Jersey podléhá několika omezením, primárně zaměřeným na záměr osoby, která nůž nosí. Nošení nože ukrytého za nezákonným účelem je zakázáno.

Omezená místa

V New Jersey je nošení nožů na určitých místech omezeno, mimo jiné:

  1. Školy a vzdělávací instituce
  2. Vládní budovy
  3. Zařízení veřejné dopravy
  4. Letiště
  5. Místa veřejného shromáždění, jako jsou sportovní stadiony a koncertní síně

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Strážci zákona a příslušníci armády jsou obecně osvobozeni od mnoha omezení uložených široké veřejnosti ohledně držení a nošení nožů, a to jak během jejich oficiálních povinností, tak mimo ně.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži v New Jersey může mít vážné následky, včetně obvinění z trestného činu. Konkrétní poplatky a sankce se mohou lišit v závislosti na povaze porušení, ale mohou zahrnovat:

  1. Pokuty
  2. Odnětí svobody
  3. Trestní rejstřík

Proč investovat do čističky vzduchu?

Zákony o noži v New Jersey slouží k regulaci držení a používání různých typů nožů ve státě. Jednotlivci musí dodržovat zákony týkající se legálních a nelegálních nožů, předpisů pro nošení a omezených míst, aby se vyhnuli právním důsledkům. Zvláštní výjimky se vztahují na donucovací orgány a vojenský personál. Pochopení a dodržování těchto zákonů je zásadní pro všechny obyvatele a návštěvníky v New Jersey.

Zdroje

Stanovy New Jersey – Hlava 2C: Zákoník trestního soudnictví v New Jersey

„Zbraně a nástroje pro útěk; Jiný kontraband.” NJSA 2C:39-1

stát New Jersey. "NJ Trestní obvinění"

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze