podívejte se na náš obchod

Zákony o noži v Novém Mexiku

Zákony o noži v Novém Mexiku
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

V Novém Mexiku jsou zákony upravující držení a nošení nožů ve srovnání s jinými státy poměrně mírné. Zákony se primárně zaměřují spíše na způsob nošení než na omezení konkrétních typů nožů. Existují však určitá místa, kde je nošení nožů omezeno a porušení těchto zákonů může mít právní důsledky. Pochopení těchto zákonů je nezbytné pro obyvatele i návštěvníky.

Typy nožů

Legální nože

V Novém Mexiku mohou jednotlivci vlastnit a vlastnit širokou škálu nožů. Patří mezi ně, ale nejsou omezeny na:

Nelegální nože

Nové Mexiko výslovně nezakazuje držení žádného konkrétního typu nože pouze na základě jeho vlastností.

Zákony o nošení

Otevřete Carry

Zákon Nového Mexika neukládá žádná konkrétní omezení pro otevřené nošení nožů. Jednotlivcům je obecně povoleno nosit otevřeně jakýkoli typ nože, ať už u sebe nebo ve svém vozidle.

Skryté přenášení

Neexistovaly žádné konkrétní státní zákony upravující skryté nošení nožů v Novém Mexiku. Obecně se však doporučuje postupovat opatrně a být si vědom potenciálních důsledků skrytého nošení nože, zejména na omezených místech.

Omezená místa

Navzdory svolnosti ohledně typů nožů, které člověk může vlastnit a nosit, existují na určitých místech v Novém Mexiku omezení pro nošení nožů. Mezi tato omezená místa patří:

  1. Školy: Je zakázáno nosit do areálu školy jakoukoli smrtící zbraň, včetně nožů, s výjimkou strážců zákona nebo pověřeného personálu.
  2. Vládní budovy: Nošení zbraní, včetně nožů, je ve vládních budovách obvykle omezeno.
  3. Soukromý majetek: Jednotliví majitelé nemovitostí mohou mít svá vlastní omezení týkající se nošení nožů.

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Strážci zákona a členové armády v aktivní službě jsou obecně osvobozeni od určitých omezení týkajících se nošení nožů. Tyto výjimky jim umožňují nosit nože, a to i na omezených místech, jako součást jejich úředních povinností.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži v Novém Mexiku, jako je nošení nože na omezeném místě, může vést k trestním postihům. Tyto sankce mohou zahrnovat pokuty, odnětí svobody nebo obojí, v závislosti na závažnosti porušení a okolnostech, které ho obklopují.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, že Nové Mexiko má poměrně mírné zákony, pokud jde o vlastnictví a nošení nožů. I když existuje několik omezení ohledně typů nožů, které lze vlastnit, jednotlivci by si měli být vědomi omezení, kde mohou nože nosit, aby se vyhnuli potenciálním právním důsledkům.

Zdroje

Stanovy Nového Mexika

Oficiální webové stránky státu Nové Mexiko

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze