podívejte se na náš obchod

Newyorské zákony na nože

Newyorské zákony na nože
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

Ve státě New York jsou zavedeny zákony o nožích, které upravují držení, prodej a používání různých typů nožů. Tyto zákony jsou navrženy tak, aby zajistily veřejnou bezpečnost a zabránily používání nožů při nezákonných činnostech. Obyvatelé a návštěvníci musí těmto zákonům porozumět, aby se vyhnuli případným právním komplikacím.

Typy nožů

Legální nože

Nelegální nože

Zákony o nošení

Otevřete Carry

Otevřené nošení nožů v New Yorku je poněkud nejednoznačné, protože do značné míry závisí na záměru dopravce. Obecně platí, že nošení nože s úmyslem jej nezákonně použít proti jinému je zakázáno.

Skryté přenášení

Zákony o skrytém nošení jsou podobné zákonům o otevřeném nošení, kde je zakázáno nošení skrytého nože s úmyslem jej nezákonně použít proti jiné osobě.

Omezená místa

  1. Školy: Nošení nože na školní pozemek je obecně zakázáno.
  2. Vládní budovy: Vnášení nože do vládních budov je obecně nezákonné.
  3. Veřejná doprava: Nošení nožů v systémech veřejné dopravy, včetně metra a autobusů, může být omezeno.

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Strážci zákona a příslušníci armády jsou obvykle osvobozeni od mnoha omezení týkajících se nožů při plnění svých služebních povinností nebo služebních povinností. Je vhodné, aby takový personál měl vždy u sebe řádnou identifikaci a potřebné dokumenty.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži v New Yorku může mít vážné následky, včetně:

  1. Trestní obvinění: Jednotlivci mohou čelit obvinění z přestupku nebo těžkého zločinu v závislosti na závažnosti porušení.
  2. Pokuty: Odsouzeným osobám mohou být uděleny značné pokuty.
  3. Odnětí svobody: V závažnějších případech může být následkem vězení.

Proč investovat do čističky vzduchu?

New York má přísné zákony na nože, které upravují držení, nošení a používání různých typů nožů, aby byla zajištěna veřejná bezpečnost. Je zásadní, aby se jednotlivci s těmito zákony seznámili, aby se vyhnuli případným právním problémům. Pro donucovací orgány a vojenský personál existují výjimky, ale pro širokou veřejnost je dodržování těchto zákonů zásadní.

Zdroje

Newyorský trestní zákon – článek 265

Newyorské konsolidované zákony, trestní právo – PEN § 265.01

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze