podívejte se na náš obchod

Ohio zákony o noži

Ohio zákony o noži
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

V Ohiu se zákony o noži řídí státními i místními předpisy. Tyto zákony definují typy nožů, které jsou povolené a zakázané, způsob nošení nožů a místa, kde je nošení nožů omezeno. Pochopení těchto zákonů je nezbytné pro zajištění souladu a zamezení případným právním následkům. Zde se ponoříme do nuancí zákonů o noži v Ohiu, nastíníme typy legálních a nelegálních nožů, zákony, výjimky a potenciální důsledky porušení zákona.

Typy nožů

Legální nože

V Ohiu je legální vlastnit a vlastnit většinu druhů nožů. To zahrnuje, ale není omezeno na:

Nelegální nože

Podle zákona Ohio je obecně zakázáno vyrábět, vlastnit, prodávat nebo dodávat následující typy nožů:

Zákony o nošení

Otevřete Carry

Zákon Ohia výslovně neomezuje otevřené nošení nožů, s výjimkou těch, které jsou klasifikovány jako nelegální (balistické nože a vystřelovací čepele). Osoby mohou otevřeně nosit legální nože bez výrazných omezení.

Skryté přenášení

Nošení skrytých nožů je v Ohiu citlivější záležitostí. I když je obecně legální nosit skryté nože, může být považováno za trestný čin, pokud jednotlivec nosí nůž s úmyslem použít jej jako zbraň proti jiné osobě. Výklad „skrytého nošení“ může být někdy široký a může zahrnovat nošení nože způsobem, který není snadno viditelný nebo dostupný.

Omezená místa

Některá místa v Ohiu omezují držení a nošení nožů úplně, bez ohledu na typ nože. Tato omezená místa obvykle zahrnují:

  1. Školy a školní bezpečnostní zóny
  2. Vládní budovy
  3. Soudní budovy
  4. Letiště
  5. Soukromé nemovitosti, kde jsou zbraně zakázány

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

V Ohiu jsou policisté a příslušníci armády obecně osvobozeni od mnoha omezení týkajících se nošení nožů. Tyto osoby mohou nosit nože, včetně těch, které jsou pro širokou veřejnost klasifikovány jako nelegální, v souladu s jejich povinnostmi a operacemi.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži v Ohiu může mít za následek různé sankce, včetně, ale nejen:

  1. Přestupky: Za méně závažné trestné činy, jako je nošení nože v omezeném prostoru, může být pachatel obviněn z přestupku, který může zahrnovat pokuty a/nebo vězení.
  2. Trestné činy: V závažnějších případech, jako je použití nože při spáchání trestného činu, může jednotlivec čelit obvinění z těžkého zločinu, což může znamenat značné pokuty a dlouhodobé odnětí svobody.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Ohio zákony o noži vymezují typy nožů, které je legální a nelegální vlastnit a nosit. Zatímco povoluje držení a otevřené nošení většiny nožů, ukládá omezení pro nošení určitých nožů, zejména skrytým způsobem a na určených místech. Pochopení a dodržování těchto zákonů je zásadní pro zamezení potenciálních právních důsledků. Výjimky existují pro donucovací orgány a vojenský personál v souladu s jejich povinnostmi.

Zdroje

Ohio revidovaný kód

Zákony o noži ve Spojených státech

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze