podívejte se na náš obchod

Zákon o noži v Jižní Karolíně

Zákon o noži v Jižní Karolíně
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

V Jižní Karolíně platí zákony o noži, které upravují typ nožů, které lze vlastnit, nosit, a místa, kde jsou nože omezeny. Tyto zákony jsou podrobně popsány v zákonech Jižní Karolíny, kde jsou uvedeny podrobnosti o legálních a nelegálních nožích, o tom, jak je lze nosit, a o důsledcích porušení těchto zákonů. Pochopení těchto zákonů je důležité pro zajištění jejich dodržování při pobytu nebo návštěvě státu. Zde se ponoříme do podrobností těchto zákonů.

Typy nožů

Legální nože

V Jižní Karolíně mají jednotlivci obecně povoleno vlastnit a nosit širokou škálu nožů. Ty mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

Nelegální nože

Jižní Karolína výslovně nezakazuje vlastnictví žádného konkrétního typu nože, včetně vystřelovacích čepelí, podle oddílu 16-23-460 zákoníku Jižní Karolíny.

Zákony o nošení

Otevřete Carry

Zákon Jižní Karolíny výslovně neomezuje otevřené nošení nožů. Obecně je jednotlivcům povoleno nosit nože otevřeně, a to i ve vozidlech.

Skryté přenášení

Stát sice povoluje skryté nošení nožů, ale omezuje nošení nože s délkou čepele přesahující dva palce, pokud osoba hodlá nůž použít k trestnému činu, jak uvádí § 16-23-460 zákoníku Jižní Karolíny. zákony.

Omezená místa

Navzdory povolnému přístupu k vlastnictví a nošení nože existují v Jižní Karolíně místa, kde je nošení nože omezeno, což může zahrnovat:

  1. Školy a školní majetek (včetně vysokých škol a univerzit) podle oddílu 16-23-420.
  2. Vládní budovy a soudní budovy.
  3. Soukromé nemovitosti, kde jsou nože a jiné zbraně majitelem nemovitosti zakázány

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Strážci zákona a příslušníci armády jsou obecně osvobozeni od mnoha omezení kladených na civilisty. To zahrnuje možnost nosit nože a jiné zbraně na místech, která jsou obvykle vyhrazena široké veřejnosti, za předpokladu, že plní úřední povinnosti.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži v Jižní Karolíně může mít za následek různé sankce. Ty mohou zahrnovat pokuty, odnětí svobody nebo obojí v závislosti na povaze a závažnosti porušení. Například nošení zbraně na školním pozemku je považováno za přestupek a může mít za následek pokutu až 1,000 XNUMX USD, odnětí svobody až na jeden rok nebo obojí.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Zatímco Jižní Karolína má poměrně liberální zákony o nožích, které umožňují vlastnictví a nošení různých typů nožů, stále je třeba zvážit důležité předpisy a omezení, zejména pokud jde o skryté nošení a omezená místa. Dodržování těchto zákonů pomáhá zajistit bezpečnost veřejnosti a předchází právním důsledkům.

Zdroje

Zákoník Jižní Karolíny, oddíl 16-23-460

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze