podívejte se na náš obchod

Zákony o noži v Jižní Dakotě

Zákony o noži v Jižní Dakotě
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

V Jižní Dakotě jsou zákony o nožích relativně tolerantní a umožňují obyvatelům a návštěvníkům vlastnit a nosit většinu typů nožů. Navzdory shovívavému postoji však stále existují určitá omezení a ustanovení, která upravují držení, nošení a používání nožů ve státě. Tato příručka poskytne hloubkový pohled na různé aspekty zákonů o noži v Jižní Dakotě, včetně informací o legálních a nelegálních noži, zákonech o nošení, omezených místech, výjimkách pro donucovací orgány nebo vojenský personál a potenciální důsledky porušení zákona.

Typy nožů

Legální nože

V Jižní Dakotě je legální vlastnit a vlastnit většinu typů nožů. To zahrnuje, ale není omezeno na:

Nelegální nože

Neexistují žádné konkrétní typy nožů, které by byly v Jižní Dakotě přímo zakázány nebo považovány za nezákonné.

Zákony o nošení

Otevřete Carry

Otevřené nošení nožů je v Jižní Dakotě obecně povoleno. Jednotlivci mohou volně nosit většinu typů nožů, bez ohledu na délku nebo typ čepele, bez jakýchkoli zvláštních zákazů.

Skryté přenášení

Zákony o skrytém nošení jsou podobně přípustné v Jižní Dakotě. Neexistují žádné explicitní zákony, které by zakazovaly skryté nošení jakéhokoli konkrétního typu nože. Při skrytém nošení nože je však vždy vhodné dbát opatrnosti a zdravého rozumu, abyste předešli případným právním komplikacím.

Omezená místa

Zatímco Jižní Dakota má povolené zákony týkající se vlastnictví a nošení nožů, existují omezená místa, kde je nošení nožů zakázáno. Mezi tato místa obecně patří:

  1. Školy a školní prostory
  2. Vládní budovy
  3. Soudní budovy
  4. Letiště (za bezpečnostními kontrolami)
  5. Jakýkoli soukromý majetek, kde jsou zbraně výslovně zakázány

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Strážcům zákona a vojenskému personálu v aktivní službě mohou být uděleny výjimky z určitých omezení týkajících se držení a nošení nože. Těmto jednotlivcům je často povoleno nosit zbraně, včetně nožů, na místech, kde by civilisté mohli být omezeni, a může jim být také povoleno nosit typy nebo délky nožů, které jsou vyhrazeny pro běžnou populaci, za předpokladu, že je nosí v souladu se svými úředníky. povinnosti.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži v Jižní Dakotě, jako je nošení nože na omezeném místě, může mít řadu následků. V závislosti na závažnosti porušení mohou jednotlivci čelit pokutám, obviněním z přestupku nebo těžkého zločinu a potenciálnímu uvěznění. Je důležité si uvědomit, že místní vyhlášky mohou ukládat další omezení a sankce.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Stručně řečeno, Jižní Dakota má relativně mírné zákony týkající se nožů, bez konkrétních omezení typů nožů, které lze vlastnit nebo nosit, ať už otevřeně nebo skrytě. Stále však existují určitá místa, kde je nošení nožů zakázáno. Kromě toho mohou donucovací orgány a vojenský personál podléhat odlišným pravidlům a výjimkám. Jednotlivci by měli být vždy opatrní a měli by si být vědomi potenciálních právních důsledků nošení nože v určitých situacích nebo způsobech.

Zdroje

Kodifikované zákony Jižní Dakoty

Handgunlaw.us

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze