podívejte se na náš obchod

Washingtonské zákony o noži

Washingtonské zákony o noži
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

Zákony o noži ve Washingtonu mohou představovat komplexní soubor pravidel a předpisů upravujících vlastnictví, držení a nošení nožů. Tyto zákony pomáhají udržovat veřejnou bezpečnost a pořádek. Tento článek si klade za cíl poskytnout komplexní přehled zákonů o nožích platných ve Washingtonu od poslední aktualizace v roce 2021. Vždy se doporučuje zkontrolovat nejnovější aktualizace zákonů, protože se mohly změnit.

Druhy nožů

Legální nože

Ve Washingtonu mají jednotlivci obecně dovoleno vlastnit a vlastnit širokou škálu nožů. To zahrnuje, ale není omezeno na:

Nelegální nože

Existují určité typy nožů, jejichž výroba, prodej nebo držení je ve Washingtonu považováno za nezákonné. Mezi ně obecně patří:

Zákony o nošení

Otevřete Carry

Otevřené nošení legálních nožů je ve Washingtonu obecně povoleno. Je však vhodné dbát opatrnosti a diskrétnosti, zejména v obydlených oblastech nebo citlivých místech.

Skryté přenášení

Skryté nošení určitých typů nožů, zejména těch, které jsou považovány za nebezpečné zbraně, může být omezeno nebo zakázáno. Obecně se považuje za nezákonné skrývat u sebe jakýkoli nůž s čepelí, která se automaticky otevírá, včetně vypínacích čepelí a gravitačních nožů.

Omezená místa

Ve Washingtonu existují konkrétní místa, kde je nošení nožů omezeno nebo zakázáno, mimo jiné:

 1. Školy a školní pozemky;
 2. Vládní budovy;
 3. Soudy a soudní budovy;
 4. Místa, kde se podává alkohol;
 5. Soukromé nemovitosti se zveřejněnými omezeními.

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Členové orgánů činných v trestním řízení a armáda mohou být osvobozeni od určitých omezení týkajících se nošení a držení nožů. Tyto výjimky jim obvykle umožňují nosit nože, které jsou považovány za součást jejich služebního vybavení nebo které jsou nutné pro plnění jejich povinností.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži ve Washingtonu může mít vážné následky. V závislosti na povaze porušení mohou jednotlivci čelit:

 1. Pokuty;
 2. Odnětí svobody;
 3. Rejstřík trestů;
 4. Zabavení nelegálního nože.

Závažnost následků se může lišit v závislosti na faktorech, jako je typ použitého nože, místo porušení a zda má daný jedinec nějakou předchozí kriminální minulost.

Pochopení zákonů o noži ve Washingtonu je životně důležité pro každého obyvatele nebo návštěvníka, který má v úmyslu nosit nebo vlastnit nůž. Zatímco některé typy nožů jsou nezákonné a určité způsoby nošení jsou omezeny, jednotlivci mají obecně značnou volnost, pokud jde o vlastnictví a nošení nožů. Vždy dbejte na to, abyste byli informováni o nejnovějších právních ustanoveních, abyste předešli jakýmkoli právním komplikacím.

Zdroje

Chcete-li získat komplexní pochopení a nejnovější aktualizace washingtonských zákonů o noži, podívejte se na:

 1. Revidovaný Washingtonský zákoník (RCW) – oficiální statuty státu.
 2. Místní obecní zákony – informace o místních zákonech, které se mohou lišit od státních zákonů.
 3. Oficiální webové stránky donucovacích orgánů ve Washingtonu.
Hodnocení: 4,9 - 64 recenze