podívejte se na náš obchod

Wisconsinské zákony o noži

Wisconsinské knige zákony
Podívejte se na naši prodejnu

Úvod

Ve Wisconsinu se zákony o noži řídí především státními zákony a některými místními vyhláškami. Státní zákony o noži prošly v průběhu let několika úpravami, které obecně směřovaly k méně omezujícímu používání a držení nožů. Pochopení nuancí těchto zákonů, včetně toho, jaké typy nožů jsou povoleny, omezení míst nošení a výjimky, může obyvatelům a návštěvníkům pomoci dodržovat zákony a vyhnout se sankcím.

Typy nožů

Legální nože

Ve Wisconsinu mají jednotlivci obecně povoleno vlastnit a vlastnit různé nože, včetně, ale nejen:

Nelegální nože

Na státní úrovni neexistují žádné výslovné zákazy pro konkrétní typy nožů. Zákon však zakazuje držení jakékoli nebezpečné zbraně osobě, která je zakázána z důvodu určitých odsouzení za trestný čin nebo soudních příkazů.

Zákony o nošení

Otevřete Carry

Zákon Wisconsinu obecně nezakazuje otevřené nošení nožů, bez ohledu na délku čepele. Jednotlivci mohou volně nosit nože na většině veřejných míst, s určitými omezeními na základě umístění.

Skryté přenášení

Zákon Wisconsinu nestanoví definici pro skryté nošení nože. Obecně se to týká nošení nože způsobem, kde není viditelný pro ostatní. Skryté nošení nože může být omezeno na určitých místech nebo za specifických okolností, například ve školách nebo vládních budovách.

Omezená místa

Některá místa omezují držení nožů, mimo jiné:

  1. Školy a školní pozemky (K-12): Nošení nebezpečné zbraně je zakázáno.
  2. Vládní budovy: Mohou mít omezení týkající se nošení zbraní, včetně nožů.
  3. Soukromé vlastnictví: Majitelé nemovitostí mohou zakázat držení nožů.

Vymáhání práva nebo vojenské výjimky

Strážci zákona, příslušníci armády a další vládní úředníci mohou být osvobozeni od určitých omezení držení a nošení nožů, pokud jednají v rámci svých povinností.

Důsledky porušení zákona

Porušení zákonů o noži ve Wisconsinu může mít několik důsledků, mimo jiné:

  1. Pokuty: Peněžní sankce uložené za porušení.
  2. Odnětí svobody: Potenciální doba vězení za závažnější porušení, zejména pokud jde o použití nože při spáchání trestného činu.
  3. Zabavení: Úřady mohou zabavit nůž zapojený do porušení.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Ve Wisconsinu mají jednotlivci obecně dovoleno vlastnit a nosit různé typy nožů, s určitými omezeními na základě umístění a individuálních okolností. Pochopení nuancí těchto zákonů může pomoci vyhnout se potenciálním právním nástrahám. Doporučuje se sledovat nejnovější zákony a v případě potřeby se poradit s právními odborníky.

Zdroje

Wisconsinská státní legislativa

Hodnocení: 4,9 - 64 recenze